Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
08.06.2021

 

8. juuni toimus vestlusring „Taimekaitse – kas päästja või hävitaja? Kuidas tagada usaldus ja tasakaal?“, kus arutati selle üle, kas hästi ja tasakaalus taimekaitse tagab ohutu toidu meie toidulaual ning kestliku keskkonna.

Vestlusringil tõdeti, et taimekaitsevahendite vastutustundlik kasutamine tagab selle, et need jäägid ei jõuaks toitu. Leiti, et Eesti põllumehed on teadlikud kas ja kuidas taimekaitsevahendeid kasutada ning leiud toidus on põhjustatud juhuslikest eksimustest. Taimekaitsevahendite vastutustundlik kasutamine tagab toidu ohutuse.

Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) peadirektori asetäitja Anu Nemvalts tõi välja, et PTA kui järelevalve asutus seisab hea selle eest, et tarbijani jõuaks ohutu toit. „Taimekaitsevahendite (TKV) jääkide uuritakse nii tava kui mahe päritoluga taimede söödavatest osadest ja toidust. Kokku tuvastati nõuetele mittevastavus 13 korral. Kümnest tavatoote proovist tuvastati TKV jääkide piirnormide ületamine ning kolmest mahepõllumajandusliku päritolu tootest  TKV jääke mida ei oleks tohtinud seal leiduda,“ kirjeldas Nemvalts.

„2020. aasta käigus võetud proovide põhjal on hea tõdeda, et eestlaste toidulauale jõudev toit on suures ulatuses nõuetekohane. Pidades silmas asjaolu, et tervisliku toitumise üheks aluseks on ka mitmekesine toidulaud, siis normi piiresse jäävad TKV jäägid toidus ei ohusta inimese tervist. Tulemused, et Euroopa Liidu, sh Eesti päritolu puu- ja köögiviljades leidub oluliselt vähem erinevaid TKV jääke kui liidu välistest riikidest pärit puu- ja köögiviljades. Siiski teeb murelikuks, et 45% proove sisaldas mõõdetavas koguses TKV jääke. Seetõttu on tarbija vaates oluline järgida mitmekülgse toitumise põhimõtteid. Amet jätkab proovide võtmistega ka sellel aastal,“ lisas Nemvalts.

Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) ja Põllumajandusamet (PMA) võtsid eelmisel aastal TKV jääkide uurimiseks kokku 400 proovi, millest VTA võttis 220 proovi toiduohutuse ning PMA 98 proovi taimekaitsevahendite kasutamise ja mahepõllumajanduse nõuete järgimise kontrolliks.

Proovide koguarvust moodustas tavatoidu proovide osakaal kõikidest proovidest 79.5% ja mahetoidu proovide osakaal oli 20,5%. Ühtegi TKV jääki ei leitud 216 proovist.

Täiendavad andmed ja selgitused leiate aruandest, mis asub ameti kodulehel.

Vestlusringis osalesid PTA peadirektori asetäitja Anu Nemvalts, Rabaveere farmi juht Olav Kreen, PTA peaspetsialist Riina Pärtel, Rimi kvaliteedijuht Algis Murumaa, Kadarbiku talu tootmisjuht Ville Pak, MTÜ Liivimaa Lihaveise esindaja ja lihaveisekasvataja Airi Külvet.

Taust

Kaasaja põllumajanduse lahutamatuks osaks on taimekaitsevahendite kasutamine, mida tuleb teha kooskõlas nõuetega, et ei ohustataks keskkonda ja inimeste tervist.

Aruanne koondas kokku proovide analüüsitulemused, mis tehti VTA toiduohutuse kontrolli raames ja PMA taimekaitsevahendite kasutamise järelevalve käigus.

TKV toimeainete jäägid ei kujuta automaatselt ohtu inimese tervisele, kuna normid on kehtestatud varuga. Toidust tulenevate ohtude riskide hajutamiseks on tarbijal soovituslik toituda tasakaalustatult ja mitmekesiselt.

Recommended Posts