PRESSITEADE

PMK: Põllukultuuride katsed aitavad põllumajandustootjal valikut teha

Põllumajandusuuringute Keskuses tehti eelmine aastal 248 põllukultuuri sordi osas riiklikke majanduskatseid. Tulemused on põllumeestele abiks sordi valikul, võimaldades hinnata, kuidas erinevad sordid Eesti tingimustele vastu peavad ning millised olid saagi- ning kvaliteedinäitajad.

„Majanduskatsete eesmärk on võrrelda erinevaid sorte ühesugustes kasvutingimustes sordilehte võtmiseks,“ selgitab Põllumajandusuuringute Keskuse asedirektor Andrus Rahnu katsete üldist eesmärki. „Iga katse kestab vähemalt kaks aastat ja katsealad on valitud võimalikult ühtlase mullastiku ja reljeefiga, nii et kõik katses olevad sordid oleksid võimalikult võrdsetes tingimustes.“

Riiklikke majanduskatseid viidi 2019. aastal läbi kolmes Põllumajandusuuringute Keskuse katsekohas: Viljandi katsekeskuses, Võru katsejaamas, Kuusiku katsekeskuses ning lisaks ka Jõgevamaal Eesti Taimekasvatuse Instituudis. Kokku oli 2019. aastal katses 248 põllukultuuri sorti. Võrdluseks 2018. aastal oli see arv 227. Uue kultuurina saab nimetada kanepit, mis 2019. aastal oli katses ühe sordiga. Tänavu on katses juba kaks kanepi sorti.

Tulemused koondati kogumikku „Sordivõrdluskatsete tulemused ja kvaliteet”, mida Põllumajandusuuringute Keskuse Viljandi katsekeskus annab välja juba 21. korda. Kogumik sisaldab 2019. aastal läbiviidud riiklike majanduskatsete (sordivõrdluskatsete) tulemusi ning annab ülevaate tunnustatud seemnepõldude kasvupinnast sortide lõikes.

„Trükiseid on võimalik saada PMK katsekeskustest,“ annab Viljandi katsekeskuse majanduskatsete büroo juhataja Ülle Soorm teada. „Aga jagame neid ka meie koostööpartnerite kaudu.“

Kogumik on üleval PDF-failina ka meie veebilehel.
Kõik tulemused on ka digitaalselt kättesaadavad sordivõrdluskatsete andmebaasist.

Viljandi katsekeskuse kontaktid:
e-post viljandi@pmk.agri.ee
telefon 433 4406

Recommended Posts