PRESSITEADE
14.05.2019

Pindalatoetusi on taotlenud juba üle 4300 kliendi, toetusi saab taotleda veel nädal aega.

21. maini saab PRIAst taotleda otsetoetusi, üleminekutoetusi ning maaelu arengukava pindala- ja loomapõhiseid toetusi. Olulise muutusena ei pea enam hekseldatud rohtu toetusõiguslikul maal kokku koguma.

Toetusi on kokku ligi paarkümmend ja nende maksmiseks on eelarves 196,6 miljonit eurot. Hilinenult on võimalik taotlusi esitada 17. juunini, aga sel juhul vähendatakse toetusi 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Kohe on jõustumas ka otsetoetuste määruse muudatus, mille järgi ei pea hekseldatud rohtu kokku koguma. Muudatuse järgi on ka edaspidi toetusõiguslikud rohumaad, mida tahetakse hekseldada ja hekseldatud rohi maha jäta.

PRIA menetlusbüroo juhtivspetsialisti Jana Nurmetu sõnul on see oluline muudatus, kuna võimaldab taotleda otsetoetusi rohumaadele, mida ehk hekseldatud rohu kokku kogumise nõude tõttu ei plaanitud enam hooldada ja oleks põllumajanduslikust kasutusest välja jäänud.

Kust saab taotleja abi?

PRIA julgustab kõiki kliente kindlasti toetustaotlusi esitama. Taotlemine toimub ainult elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel. Kui kliendid vajavad abi taotluse esitamisel, on PRIA maakondlikud teenindusbürood avatud E-N kl 9.00-16.00 ja meie töötajad aitavad kõiki kliente. PRIA maakondlike teenindusbüroode asukohad on leitavad PRIA kodulehelt.

Soovitame lugeda PRIA kodulehelt leitavaid juhendeid „Abiks taotlejale“ või küsida infomaterjale maakondlikest teenindusbüroodest. Büroodes on ka trükised „Nõuetele vastavus 2019“ ja „Põhitõed pindalatoetuste taotlemisel 2019“. Teavet toetustest ja juhiseid e-PRIA kasutamiseks saab otsetoetuste infotelefonil 7377 679.

Maaelu Edendamise SA nõuandeteenistus pakub taotlejatele 2. maist 17. juunini kuni 2 tundi tasuta e-PRIA kasutamise juhendamist MES konsulentidelt. Konsulendid juhendavad kliente erinevate e-PRIA teenuste osas. Täpsem info: www.pikk.ee.

Soovitame mitte jätta taotlemist viimasele hetkele.

Recommended Posts