Maaeluministeerium
PRESSITEADE
24.05.2021

 

Maaeluminister Urmas Kruuse allkirjastas käskkirja, mille kohaselt peatati alates tänasest, 24. maist ahvenapüük Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kuni tänavu 31. juunini.

„Ahvenapüük on peatatud, et mitte ületada esimeseks poolaastaks lubatud kvooti,” selgitas Urmas Kruuse. Vabariigi Valitsuse määruse kohaselt on Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel lubatud aastas püüda 498,81 tonni ahvenat, millest kuni 249,41 tonni tohib püüda esimesel poolaastal. 23. mai seisuga on Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel püütud 232 tonni ahvenat.

Kalapüügiseaduse kohaselt peatatakse veealal kutseline kalapüük, kui veealal kehtestatud kutselise kalapüügi võimalused või selle veeala kohta kehtestatud lubatud kogus on ammendunud vähemalt 90 protsendi ulatuses.

Püügipiirangu reguleerimise aluseks on Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2020. a määrus nr 89 „Kutselise kalapüügi võimalused ning lubatud aastasaak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Läänemerel ja Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2021. aastaks”, millega kehtestati ahvena lubatud aasta ja poolaasta kogus.

Recommended Posts