Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
26.05.2021

 

Täna toimus Põllumajandus- ja Toiduameti eestvedamisel ümarlaud, kus tutvustati järelevalvega seonduvaid tegevusi ning otsiti koostöövõimalusi.

Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektori asetäitja Hele-Mai Sammeli sõnul oli kohtumine väga oluline, et tagada parem koostöö ameti ja vabatahtlike vahel. „Amet seisab selle eest, et loomadele oleks tagatud sobiv hooldus ning muu terviseks ja heaoluks vajalik. Siiski on tarvis tõsta teadlikust loomade heaolust ning kindlasti on vabatahtlikud organisatsioonid käepikenduseks ning aitavad hädas olevaid loomi,“ kirjeldas Sammel.

Viimasel ajal on amet saanud kriitikat, et erinevatele juhtumitele ei reageerita piisavalt kiiresti või jõuliselt. „Teeme kõik selleks, et nii olulise ja avalikkuse huviorbiidis oleva loomade heaolu valdkonnaga tegelevad ametnikud, nagu kõik teisedki ameti töötajad, oleksid asjatundlikud ja kohusetundlikud ning oma töös tulemuslikud. Need on väärtuskriteeriumid, mille alusel hindame oma ametnikke ja lähtume ka personalivalikus,“ kinnitas Sammel.

Loomaheaoluga tegelevad vabatahtlikud organisatsioonid tõdesid, et tõhustada tuleb ka organisatsioonide vahelist koostööd, nii omavahel infovahetamise, tarbijate teadlikkuse tõstmise aga miks mitte ühise infoliini loomise osas. Kohtumisel lepiti kokku, et sellised kohtumised muutuvad regulaarseks.

Ümarlaual osalesid Varjupaikade MTÜ, MTÜ Loomuse, Nähtamatud loomad MTÜ, Eestimaa Loomakaitse Liidu, Metsaloomaühing MTÜ, Loomapäästegrupp MTÜ, Eesti Loomakaitse Selts MTÜ ja Maaeluministeeriumi esindajad.

Recommended Posts