Tartumaa põllumeeste liit korraldab 25. septembril kell 11.00-14.00 maaeluministeeriumi väikeses saalis tasuta infopäeva

„Parim võimalik tehnika seakasvatuses”

Teemad

Sigade intensiivkasvatuse PVT – milleks vajalik ja kuhu edasi, ülevaade, miks meil on PVT järeldused kehtestatud, milleks on nõuded vajalikud ja pilk tulevikku – milliseid muudatusi on oodata.

Mari-Liis Ummik – keskkonnaministeerium.

Parim võimalik tehnika (PVT) seakasvatuses kliimamuutuste ning NEC direktiivi kontekstis. Kliimamuutuste mõju prognoos loomakasvatusele (sõnnikumajandus). Eesti kohustus vähendada ammoniaagi emissiooni EL NEC direktiivi raames. Sellest tulenev sõnnikumajanduse (PVT) nõuete muutumise tulevikuperspektiiv.

Juhan Ruut – Hendrikson & Ko tööstuse ja kemikaaliohutuse suunajuht, juhtiv ekspert.

Keskkonna komplekslubade menetlemine ja kontroll.

Maikel Daniel – keskkonnaameti kompleksloaspetsialist.

Nii maaelu-, kui ka keskkonnaministeerium soovitab osaleda kõigil seakasvatajatel, kel on kompleksloa kohustus, et saadud info aitaks teil oma tulevasi tegevusi planeerida.

Kui teil on teada kolleege-seakasvatajaid, kes kavatsevad kompleksluba taotleda või on muul moel asjast huvitatud, siis palun lahkesti ka neile infot jagada.

Palume registreerida www.pikk.ee sündmuste kalendris, klikkides infopäeva kuupäevale ja avades lõpus oleva registreerimisvormi. Registreerida saab ka ttl@kodu.ee. Registreerimine on eelkõige vajalik kohvipauside planeerimiseks.

Recommended Posts