Maaeluministeerium
PRESSITEADE
01.06.2018

Muudetakse rümpade kvaliteediklasside määramise nõudeid

Maaeluministeerium saatis kooskõlastamisele eelnõu, millega kehtestatakse veise-, sea- ja lambarümpade kvaliteediklasside (SEUROP) määramise täpsemad nõuded ning kvaliteediklasside määramiseks tunnustamise kord.

Põllumajandusturu korraldamise osakonna juhataja Kristel Maidre sõnul tagab rümpade kvaliteediklassidesse määramine loomapidajale ühtsed ja kindlaks määratud alused rümpade kvaliteedi määramiseks. “Samuti annab klassidesse määramine objektiivse ülevaate kaubeldava liha kvaliteedist, soodustab kvaliteetse liha tootmist ning aitab paremini korraldada turuhindade kogumist ja võrdlemist,“ lisas Maidre.

Rümpade kvaliteediklassidesse määramine on põllumajandustoodete ühise turukorralduse abinõu. Selle abil registreeritakse veise- ja vasikaliha, sealiha ning lambaliha hinda ja see aitab tagada turu läbipaistvust.

Eelnõu alusel tuleb kvaliteediklassidesse määrata toidukõlblikuks tunnistatud veise-, sea- ja lambarümbad lihakäitlemisettevõttes, kus tapetakse nädalas aasta keskmiselt üle 55 kaheksa kuu vanuse või vanema veise, 200 nuumsea ja 80 lamba.

Eelnõuga asendatakse maaeluministri varasemad kolm määrust, mis sätestasid veise-, sea- ja lambarümpade kvaliteediklassidesse määramist.

Määrus jõustub 11. juulil 2018. aastal.

Määruse eelnõu EISis

Recommended Posts