Maaeluministeerium

PRESSITEADE
05.06.2018

Ministrite kohtumisel pöörati põhitähelepanu põlvkondade vahetusele põllumajanduses

Maaeluminister Tarmo Tamm osales 3.–5. juunini Bulgaarias Sofias toimunud Euroopa Liidu põllumajandus-  ja kalandusministrite mitteametlikul kohtumisel, kus peateemaks oli põlvkondade vahetus põllumajandussektoris.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja Bulgaaria teemavalik on tingitud asjaolust, et Lääne ühiskondades, sh Euroopa Liidus, on suhteliselt tavapärane, et põllumajandussektoris tegutsejate vanus on kõrge ning noorte osakaal sektoris on väike. Vaatamata mitmesugustele toetusmehhanismidele on trend Euroopas jätkuvalt pigem negatiivne – ainult 5,6% põllumajandustootjatest on 35-aastased või nooremad, samas kui 31% tootjatest on 65-aastased või vanemad.

Maaeluminister Tarmo Tamme sõnul on Eestis noorte osakaal küll veidi kõrgem – 9% –, kuid siiski tuleb selle teemaga Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames edasi tegeleda. „Eestis on huvi ÜPP raames pakutavate noortootjate toetuste vastu suur ja taotlusi esitatakse rohkem, kui selleks on vahendeid. See on julgustav ja näitab, et noored tahavad põllumajandusse tulla; samas viitab see ka asjaolule, et ilma toetuseta on niivõrd kapitalimahukasse sektorisse sisenemine keeruline,“ ütles minister Tamm mitteametlikul kohtumisel.

„Et muuta põllumajandussektor noorte jaoks atraktiivsemaks, tuleb tegeleda põllumajanduse ja maaelu mainega. Näiteks toimuvad Eestis igal aastal parimate noortalunike valimised, avatud talude päev, mitmesugused põllumajandustoodete müügile suunatud laadad, noortalunike kompleksvõistlus ja kampaaniad, kus kutsutakse inimesi tarbima kodumaist toitu,“ jätkas maaeluminister.

„Oluline on ka uuendusmeelsus ning uute tehnoloogiate rakendamise soodustamine. Põllumajandus peab uuenduslike ideede ning uute tehnoloogiate rakendamises olema võrdväärsel positsioonil teiste majandusharudega, muutes sellega valdkonda noorte jaoks atraktiivsemaks. Tulevikku silmas pidades tuleks tagada eri piirkondade noortootjatele võrdsed konkurentsitingimused ning suunata maaelu arendamisse järgmisel eelarveperioodil piisavalt vahendeid,  sest just maaelu arengu poliitika on sobivaim vahend nii põllumajanduse kui ka maaelu arengu seisukohast prioriteetsete probleemide lahendamiseks,“ sõnas Tarmo Tamm.

Põlvkondade vahetuse teemat on arutatud Bulgaaria EL-i nõukogu eesistumise raames ka põllumajandus- ja kalandusnõukogu istungitel. Samuti rõhutati sujuva põlvkonnavahetuse olulisust märtsis toimunud põllumajandus- ja kalandusnõukogus vastu võetud EL-i nõukogu eesistuja järeldustes.

Foto: EU2018BG Bulgarian Presidency

Recommended Posts