Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet
Pressiteade
17. mai 2023

 

Mikro- ja väikeettevõtjad saavad 31. maini PRIAst taotleda põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetust

 Täna, 17. mail avanes e-PRIAs mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse taotluste vastuvõtt. Taotlusi saab esitada 31. maini.

Aprillis jõustus meetme määruse muudatus, millega tõsteti toetuse maksimaalset suurust, mis nüüdsest on arengukava programmiperioodil ühe taotleja kohta kokku miljon eurot.

PRIA arengutoetuste osakonna teenuste juht Kristel Võsu ütleb: „Kuna toetuse maksimaalset suurust ühe taotleja kohta arengukava programmperioodi jooksul suurendati 250 000 euro võrra, siis saavad selle konkreetse toetuse taotlemise võimaluse ka need ettevõtjad, kes on arengukava programmperioodi jooksul juba varasemalt kehtinud maksimaalse toetussumma ulatuses investeeringuid teinud, kuid soovivad investeeringute tegemisega jätkata.“

Alanud taotlusvooru eelarveks on planeeritud 4 miljonit eurot.

Toetus on mõeldud väikeettevõtjatele, kelle põhitegevusalaks oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal toiduainete tootmine või joogitootmine ning mikroettevõtjatele, kes on vähemalt kaks taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastat tegelenud Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud toodete (välja arvatud kalandus- ja vesiviljelustoodete) tootmisega.

PRIA otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise hiljemalt 21. septembril 2023.

Täpsemat infot toetuse tingimuste ja taotlemise kohta leiab PRIA kodulehelt, abi saab küsida ka helistades PRIA investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678.

Recommended Posts