Maaeluministeerium
PRESSITEADE
05.06.2020

 Maaeluminister Arvo Aller avas 5.juunil Jõgeval Eesti Taimekasvatuse Instituudi (ETKI) värskelt renoveeritud ja sisustatud laborihoone Jõgeva alevikus. Renoveeritud laborihoone on üks kingitus ETKI 100. sünnipäevaks.

 „Meid viivad edasi innovatsioon, teadus- ja arendustöö, milleks peavad olema sobivad tingimused. Maaeluministeeriumi kohustus on aidata luua sobivad tingimused oma haldusala ainsas teadusinstituudis. Mul on hea meel, et Jõgeva sordiaretajad said endale kaasaegse töökeskkonna. Loodetavasti peegeldub selle mõju uutes sortides ja Eesti taimekasvatajate suuremates saakides,“ ütles maaeluminister Arvo Aller uue hoone avamisel.

Rekonstrueeritud laborihoone, kus on töökohad taimekaitse, taimebiotehnoloogia ja geenipanga osakonna 20 töötajale, loob oluliselt paremad tingimused koekultuuride paljundamiseks ja pikaajaliseks säilitamiseks, molekulaarseteks analüüsideks ja taimede ettekasvatuseks kasvuhoones.

„Jõgeva laborisse kolimine toob taimebiotehnoloogid sordiaretajatele lähemale ja edendab seeläbi geneetiliste markerite kasutust sordiaretuses. Uued laboriseadmed võimaldavad oluliselt suurendada geneetiliste analüüside mahtu ning võtta kasutusele uusi taimebiotehnoloogia meetodeid,“ tõi välja taimebiotehnoloogia osakonna juhataja Kristiina Laanemets.

Labori juures on tänapäevane, aastaringselt kasutatav kasvuhoone, kus saab tegeleda erinevate taimehaiguste vaatlustega ning tänapäevase aretustegevusega. Seitsmes eraldatud boksis saab reguleerida valgus-, niiskus- ja temperatuuritingimusi. Geenipangas paranevad säilikute hoiutingimused.

Rekonstrueeritud laboris on duubeldatud võimalus tegeleda markeraretuse ja taimehaiguste analüüsidega. „Molekulaarbioloogia labori töötingimused paranevad oluliselt. Uued ruumid ja uus tehnika on meil võimaldanud palgata uusi noori teadlasi,“ tõi välja taimekaitse osakonna juhataja Pille Sooväli.

Koguinvesteering oli ligi 740 000 eurot, mis sisaldas hoone remonti ja Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) kulusid. Labori rekonstrueerimist rahastas RKAS.

Lähitulevikus on ETKI-l plaanis ehitada kolm uut hoonet teadustöö tingimuste parandamiseks ja instituudi tegevuste koondamiseks Jõgevale. Nendeks on universaalhall, kuhu koondatakse katsetehnika hoidmine ja teadlaste poolse aretusmaterjalide kuivatus ja sorteerimine, ning külmlaod seemnete pikaajaliseks säilitamiseks. Teiseks aretuskeskus II – laboratooriumid ja tööruumid köögiviljade ja heintaimede aretajatele ning agrotehnoloogia osakonna töötajatele. Kolmandaks on kavandatud uus peahoone, kuhu tulevad tööruumid, rekonstrueeritakse tänaseks vananenud kasvuhooned ja luuakse kaasaegsed tingimused kartuli aretustegevuse jätkumiseks.

Rekonstrueeritud endine sordiresistentsuse laboratoorium ehitati 1960. aastal. 1977. aastaks ehitati juurde uus hoone ja remonditi kasvuhooned. Hoones on tegeletud taimehaiguste ja sordiaretuse käigus vajalike kvaliteedi- ja keemiliste analüüsidega.

Tänasel avamisel osalesid lisaks maaeluministrile ja kantslerile majas tööle asuvad ETKI inimesed, EKTI juhtkond, Jõgeva abivallavanem, Riigi Kinnisvara AS ja ehitaja Arens Ehitustööd esindajad ning endine ETKI direktor Mati Koppel. Laborihoone avamisel jälgitakse Vabariigi Valituse kehtestatud vabas õhus kogunemise nõudeid.

Fotod avamiselt leiad siit: https://cloud.agri.ee/s/rx6oiGzyNdm2959

Recommended Posts