Maaeluministeerium
PRESSITEADE
24.08.2018

Maaelu arengukava liisingumaksete ja projektide elluviimise tähtaegu täpsustatakse

Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas määrusemuudatuse, millega tuuakse varasemaks liisingumaksete tasumise ja projektide elluviimise abikõlblikkuse maksimaalne tähtaeg neljas määruses.

Muudatus ei puuduta neid toetuse saajaid, kes on saanud toetust juba toimunud taotlusvoorudes, vaid ainult järgnevate taotlusvoorude taotlejaid.

Maaelu arengukava toetuste puhul peab PRIA toetussummad toetuse saajale välja maksma enne 31. detsembrit 2023. a. „Võttes arvesse, et käesolev programmiperiood on lõppemas, lühendatakse järgnevates taotlusvoorudes liisingumaksete abikõlblikkuse ja investeeringu elluviimist tõendavate dokumentide esitamise maksimaalset tähtaega, tuues see kuus kuud varasemaks, et jõutaks õigeaegselt kõik projektides kavandatud tegevused ellu viia ja toetussummad välja maksta,“ ütles põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo juhataja Janeli Tikk.

„See tähendab, et liisingumaksed on endiselt abikõlblikud, kui asja omandiõigus läheb üle viie aasta möödudes arvates päevast, mil PRIA tegi taotluse rahuldamise otsuse. Muutub aga kuupäev, mis ajaks peab omandiõigus olenemata viie aasta täitumisest üle minema – selleks kuupäevaks on 2023. aasta 30. juuni. Samuti tuleb projektides kavandatud tegevused ellu viia olenevalt projekti pikkusest kuni viie aasta jooksul arvates päevast, mil PRIA tegi taotluse rahuldamise otsuse, kuid mitte hiljem kui 2023. aasta 30. juunil.“ lisas Tikk.

Muudatused tehakse järgmistes määrustes:

  • põllumajandusministri 13. märtsi 2015. a määrus nr 25 “Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord”;
  • maaeluministri 8. mai 2015. a määrus nr 58 “Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus”;
  • maaeluministri 18. septembri 2015. a määrus nr 5 “Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus”;
  • maaeluministri 9. septembri 2015. a määrus nr 3 “Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus“.

 

Recommended Posts