Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
02.12.2022

 

Linnupidaja ülesandeks on hoolitseda oma lindude tervise eest

Kuna Eesti linde ohustavad lisaks lindude gripile ka teised haigused, siis on väga oluline teha kõik, et haiguseid ennetada. Selleks tuleb järgida bioturvalisuse kava.

Põllumajandus- ja Toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonna peaspetsialisti Kärt Jaarma sõnul on linnupidajad üha teadlikumad lindude haigustest. „Kuna eestlased on läinud tagasi nn maausku ja võtnud endale kanad, siis võib öelda, et ka lindude pidamise ja haiguste osas on end kurssi viidud. Detsembrist kehtivad üle 50 kodulinnu pidajatele uued nõuded, et haigusi veelgi paremini ennetada ja ära hoida,“ kirjeldas Jaarma.

Alates 1. detsembrist 2022. a on bioturvalisuse kava koostamise kohustus linnupidajatel, kelle ettevõttes on üle 50 kodulinnu. Jaarma lisab, et bioturvalisuse kava on vabas vormis koostatud kirjalik dokument. „See aitab luua selge ja kontrollitava loomi ja linde ohustava taudi ettevõttesse sissetoomise ja leviku vältimise süsteemi. Lisaks on seda võimalik vastavalt vajadusele hinnata ja ajakohastada.“

Bioturvalisuse kavas tuleb kirjeldada, kuidas toimub liikumine lindlas, näriliste tõrje, uute lindude eraldamine karjas olevatest lindudest teatud ajaks jne. „Kõige olulisem on, et kui puututakse kokku teiste kodulindudega, näiteks naabri omadega, siis tuleb enne oma lindude juurde minekut pesta käsi ja vahetada riided ning jalanõud. Muidu võib pahaaimamatult linde nakatada mõne haigusega,“ rõhutas Jaarma.

Põllumajandus- ja Toiduamet korraldas linnupidajatele kolmapäeval infotunni, et tutvustada uusi nõudeid. Infotunni materjalid on leitavad siit.

Recommended Posts