Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
30.11.2022

 

Põllumajandus- ja Toiduamet: taimsete toodete müüginimetuste märkimine on märgatavalt paranenud

Võrreldes eelmise aastaga on müügipakenditel avaldatud info taimsete toodete kohta tuntavalt paranenud. 2022. aastal tehtud ametlike kontrollide käigus tuvastasime taimset päritolu toodete müüginimetustes mittevastavusi nii toodete märgistusel, hinnasiltidel kui ka veebipoodides. Amet hoiab ka edaspidi märgistustel silma peal, et tagada muu hulgas aus konkurents.

Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) kalapüügi- ja turukorralduse osakonna peaspetsialisti Ave Raie sõnul kontrolliti 20 kauplejat, kelle seast tuvastati kokku 18 rikkumist, mis on praeguseks kõrvaldatud. „Kontrolli käigus vaatasime üle kõik kaupluses müügil olevad taimsed tooted,“ sõnab Raie. „Mõnikord tuvastasime mittevastava nimetuse ka näiteks ainult hinnasildil,“ lisab ta.

Raie sõnul olid probleemid seotud valdavalt kookostoodete nimetustega, teiste taimsete toodete puhul esines puudusi vaid üksikutel juhtudel. „Niisugune olukord võib olla tingitud muu hulgas sellest, et liikmesriikide vahel esineb teatavate toodete kasutamisel seadusandlusest tulenevaid erisusi, mida käitlejatel tuleb nimetuste tõlkimisel silmas pidada,“ kommenteerib Raie.

Raie sõnul on kontrollide eesmärk veenduda, et taimsete toodete müüginimetused vastaksid Euroopa Liidu õigusega kehtestatud normidele. „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 kohaselt ei saa taimseid tooteid turustada selliste nimetustega nagu näiteks „piim“, „koor“, „juust“, „jogurt“ ja „või“,” kuna need nimetused on reserveeritud ainult piimatoodetele,“ räägib peaspetsialist.

„Piimatoodete nimetusi ei tohi taimsetel toodetel kasutada ka siis, kui nimetusele on lisatud kirjeldavad või selgitavad terminid, mis näitavad asjaomase toote taimset päritolu, nt „sojajuust“,“ kommenteerib Raie.

Nõuetele mittevastavuse tuvastamisel kohustas amet käitlejaid toodete müüginimetusi parandama. „Enamik 2022. aastal kontrollitud ettevõtetest on nüüdseks müüginimetused määrusega kooskõlla viinud, kahe suurema kookostoodete tarnijaga on saavutatud kokkulepe korrastada müüginimetused 2022. aasta lõpuks,“ lisab ta.

Kuna taimsete toodete populaarsus on aina suurenemas ja nende turuosa kasvamas, siis jätkuvad taimsete toodete müüginimetuste kontrollid ka järgmisel aastal. PTA julgustab taimsete toodete hulgimüüjaid pöörduma ameti spetsialistide poole enne uute nimetustega toodete turule toomist, et veenduda ennetavalt toodete müüginimetuste korrektsuses ja et vältida võimalikke probleeme hilisemas faasis, millest kulukaim on vale nimetusega toodete müügilt ärakorjamine ning kõigi mittenõuetekohaste pakendite ümbermärgistamine.

Euroopa Liidu piires on põllumajandustoodete ühise turukorralduse tagamiseks kehtestatud ühtsed reeglid. Muu seas on kokku lepitud ka tootenimetuste kasutamine taimsete ja loomsete toodete puhul.

Recommended Posts