Maaeluministeerium
PRESSITEADE
16.06.2020

Lihtsustuvad nõuded noortele põllumajandustootjatele tegevusega alustamiseks 

Maaeluminister Arvo Aller allkirjastas noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise toetuse määruse muudatuse, mille kohaselt on edaspidi toetuse saamiseks vajaliku haridusnõude täitmiseks piisav kutsekvalifikatsiooni 4. kutsetase.

„Põlvkondade vahetus põllumajandussektoris on oluline väljakutse ning seetõttu muudame reegleid paindlikumaks, et võimaldada rohkematele noortele juurdepääsu toetusele,“ ütles maaeluminister Arvo Aller.

Tegemist on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 6.1 „Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine“ raames antava toetusega. Käesolevaks programmiperioodiks kavandatud meetme eelarve kokku on 22,1 miljonit eurot. Meetme raames on toimunud neli taotlusvooru. Viies taotlusvoor avatakse 2020. aasta augustikwww. Maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta on kuni 40 000 eurot.

Praeguseks hetkeks on toetatud 459  noort põllumajandustootjat. Kokku on toetust neile määratud ligemale 18,2 miljonit eurot.

Recommended Posts