PRESSITEADE
Maaeluministeerium, Põllumajandusuuringute Keskus
14.08.2019

LEADER tegevusgrupid arutavad „Aruka küla“ tunnusjooni

Eesti LEADER tegevusgrupid kogunevad 14.‒15. augustil Ida-Virumaale seminarile, et vahetada mõtteid aruka küla teemadel. „Arukas küla“ on Euroopa Liidu maapiirkondade arengu soodustamiseks kavandatud uus suund, mis vajab kohapeal lahtimõtestamist.

Euroopa maaeluvõrgustiku töögrupp on arukate külade (inglise keeles Smart Villages) kontseptsiooniga töötanud juba üle aasta. Tulevikku vaatavas arukas külas lisanduvad traditsioonilistele teenusetele uut tüüpi teenused, mis toetuvad kaasaegsetele digilahendustele, samuti ring- ja jagamismajanduse uutele võimalustele.  Põhirõhk on koostööl ja uuenduslike lahenduste leidmisel, tagamaks piirkondade tasakaalustatud arendamine.

Maaeluminister Mart Järvik: „Tähtis on pöörata tähelepanu sellise taristute arendamisele, mis soodustaksid innovatiivseid ja tarku terviklahendusi, et muuta külad ja maapiirkonnad senisest atraktiivsemaks elukeskkonnaks ka noortele, sealhulgas eriti noortele peredele. Neid eesmärke rõhutab ka praegu ettevalmistatav maaelu ja põllumajanduse arengustrateegia aastateks 2021-2027 ning  samasisulised suunised on antud ka Maaelu Edendamise Sihtasutusele uue strateegia koostamiseks,“ lisas Mart Järvik.

„Arukate külade“ teemalise arutelu korraldab Põllumajandusuuringute Keskus koostöös Eesti Leader Liidu, Kirderanniku Koostöökogu, Virumaa Koostöökogu, Peipsi-Alutaguse Koostöökojaga ja Maaeluministeeriumiga.

Ürituse kohta rohkem infot: Ave Bremse, maaelu võrgustikutöö osakond, telefon 515 6412 või e-postave.bremse@pmk.agri.ee

Infoks aruka küla kontseptsiooni kohta:

Aruka küla video: https://youtu.be/iAVilTmxXl0
Aruka küla info https://maainfo.ee/smartvillages

Maaeluvõrgustiku foto: Kirderanniku Koostöökogu tegevjuht Ülle Marits eelmise aasta suveseminari töögrupis „Säästev kogukond“

Recommended Posts