Maaeluministeerium
Pressiteade
10.06.2021

Homsest peatatakse räimepüük Lääne maakonnas

Maaeluminister Urmas Kruuse allkirjastas käskkirja, mille kohaselt peatatakse alates homsest, 11. juunist Lääne maakonnas Läänemerel toimuv räimepüük. Sama käskkirjaga peatatakse Lääne maakonnas ka kastmõrdadega kalapüük.

„Aastane lubatud räimekogus Lääne maakonnas on ammendumas, mistõttu tuleb seal peatada nii räimepüük kui ka kastmõrra kasutamine kalapüügivahendina. Räime saab püüda veel Liivi lahes, kus Pärnu ja Saare maakonna rannakaluritel on määratud räimekvoodist 1545 tonni püüdmata. Lisaks võivad Harju, Hiiu ja Saare maakonna rannakalurid mujal rannikumeres püüda veel kokku veidi üle 48 tonni räime,” sõnas minister Urmas Kruuse.

Vabariigi Valitsuse määruse kohaselt on Läänemerel, välja arvatud Liivi lahel, kaluri kalapüügiloa alusel välja püütav aastane lubatud räimepüügi kogus 1461 tonni. Sellest 1161 tonni täitumisel võib Saare, Hiiu, Lääne ja Harju maakonnaspüüda iga nimetatud maakonna kohta lisaks 50 tonni räime, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnas 100 tonni.

Pärast neile kuuele maakonnale ühiselt eraldatud 1161 tonni suuruse räimekvoodi täitumist on Lääne maakonnas püütud eilse seisuga veel 45 tonni räime. Sellega on neile maakondadele eraldatud räimekogus ammendumas ja püük tuleb peatada.

Juuni alguses peatati kvoodi täitumise tõttu räimepüük Ida-Viru ja Lääne-Viru maakonnas.

Räimepüügi peatamisega koos peatatakse kalapüük kastmõrdadega, kuna kastmõrraga püüdes pole võimalik vältida suures koguses räime sattumist püünistesse.

Räimepüügi piirangu aluseks on Vabariigi Valitsuse määrus nr 89 „Kutselise kalapüügi võimalused ning lubatud aastasaak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Läänemerel ja Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2021. aastaks”, millega kehtestati räime püügi lubatud aastane kogus.

 

Recommended Posts