Maaeluministeerium
PRESSITEADE
13.06.2022

 

Täna, 13. juunil toimub Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõupidamine, kus üks keskne teema on turuolukord Euroopas pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse.

Maaeluminister Urmas Kruuse sõnul tuleb keskenduda sellele, kuidas tulevikus kriisidele paremini reageerida. „Euroopa Liidu suur tugevus on ühine põllumajanduspoliitika ja selle riiklikud strateegiakavad – Eesti strateegiakava sai hiljuti valitsuselt heakskiidu. Läbi strateegiakavade on liikmesriikidel võimalus panustada toidusüsteemide kestlikkuse ja kliimaeesmärkide saavutamisse. See aitab omakorda kindlustada toidujulgeolekut ning vähendada Euroopa Liidu sõltuvust imporditavatest kaupadest, energiast ja toormaterjalidest,” sõnas Kruuse.

Minister lisas, et Eesti peab jätkuvalt oluliseks ühise vaba turu toimimist, kus pole ekspordipiiranguid ega -keeldusid. „Oluline on riikidevaheline kiire infovahetus ja paindlik tegutsemine, et toetada põllumajandust kriisiga toimetulekul ja toidujulgeoleku tagamisel.“

Euroopa Komisjon plaanib kohtumisel tutvustada teatist, mis käsitleb ühise kalanduspoliitika ülevaadet ning 2023. aasta kalapüügivõimaluste kehtestamise põhimõtteid. „Teatises välja toodud põhiprintsiibid on ühise kalanduspoliitikaga kooskõlas. Küll aga peab ühine kalanduspoliitika arvestama Läänemere eripäradega nii laevastiku kui ka kvootide puhul,” rõhutas Kruuse.

Komisjon on koostamas raportit Euroopa Liidu tervise- ja keskkonnanõuete kohaldamisest imporditud põllumajandus- ja toidutoodetele. Tänasel nõupidamisel antakse liikmesriikidele vaheülevaade raporti hetkeseisust. Komisjoni hinnangul on toidusüsteemide kestlikumaks muutmine globaalne teema ja tõhusaks üleminekuks ei saa Euroopa Liit teha seda üksi.

Ministri sõnul toetab Eesti Euroopa Liidu püüdlusi edendada üleminekut kestlikele toidusüsteemidele rahvusvahelisel tasandil. „Toetame Euroopa Liidu rolli suurendamist kestliku arengu ja väärtusahelate eestvedajana rahvusvahelises kaubanduspoliitikas, arengukoostöös ning rahvusvahelises teaduskoostöös, et tõsta seeläbi oma kestlike ettevõtete konkurentsivõimet ja edendada globaalset rohepööret,” märkis Kruuse.

Recommended Posts