Maaeluministeerium
PRESSITEADE
12.06.2022

 

Maaeluminister Urmas Kruuse osaleb esmaspäeval Luxembourgis toimuval põllumajandus- ja kalanduse ministrite nõupidamisel, kus tal on plaanis koos üheksast Euroopa Liidu liikmesriigist koosneva grupiga juhtida tähelepanu taimekaitse säästva kasutamise määruse eelnõus täheldatud murekohtadele.

Eelnõu kohaselt tehakse liikmesriikidele õiguslikult siduvaks ambitsioonikad plaanid taimekaitsevahendite kasutamise vähendamiseks, mis on fikseeritud strateegias „Talust taldrikule”.

„Kuigi strateegias „Talust taldrikule” seatud eesmärk on pikas plaanis hea, ei võeta määruse eelnõus arvesse liikmesriikide seni saavutatud tulemusi ega põllumajandusmaa hektari kohta kasutatud tegelikke koguseid. Selline lähenemine vähendab taimetervise seisukohalt vajalike taimekaitsetööde tegemise võimalusi ja seeläbi ka põllukultuuride saagikust, lisaks loob lõpptulemusena ebavõrdsed konkurentsitingimused,” sõnas maaeluminister Urmas Kruuse.

Ministri sõnul soovitakse samameelsete riikidega rõhutada eelnõu puhul proportsionaalsust ja tasakaalustatud lähenemist. „Eesti kasutab põllumajandusmaa hektari kohta Euroopa Liidu keskmisest juba märkimisväärselt vähem taimekaitsevahendeid. Eelnõus tuleb pöörata tähelepanu toidusüsteemide majanduslikele, sotsiaalsetele ja keskkonnaalastele aspektidele, tagades sealjuures Euroopa Liidu ettevõtjate konkurentsivõime. See on eriti aktuaalne praeguses muutunud olukorras maailma turgudel ja toiduga varustatuse küsimustes,” selgitas Kruuse.

13. juunil toimuval põllumajanduse ja kalanduse ministrite nõupidamise päevakorras on veel teatis ühise kalanduspoliitika rakendamise seisu ja 2023. aasta kalapüügivõimalusi käsitleva konsultatsiooni kohta, raport liidu tervise- ja keskkonnastandardite kohaldamisest imporditavatele põllumajandustoodetele ning põllumajandusturgude olukord pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse.

Recommended Posts