Maaeluministeerium
PRESSITEADE
07.02.2019

Kalanduses soodustatakse keskkonnasäästlikumaid külmutusseadmeid

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, millega muudetakse kokku kuut määrust. Muu hulgas tekib kalandusettevõtjatel võimalus investeerida keskkonnasäästlikumatesse külmutusseadmetesse.

„Kalatoodete käitlejad saavad määruse muutmisel võimaluse investeerida keskkonnasäästlikumatesse külmutusseadmetesse eelnevalt energia- või ressursiauditit läbiviimata,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Keelustatavate külmagaasiseadmete väljavahetamine on oluline keskkonnahoiu seisukohast, energia- või ressursisäästu ei pruugi nende väljavahetamine kaasa tuua,“ lisas Tamm.

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõttel tekib võimalus taotleda fluoritud kasvuhoonegaasidel töötavate jahutus-, külmutus- või isolatsioonisüsteemiseadmete väljavahetamiseks toetust keskkonnasõbralikumal tehnoloogial töötavate seadmete vastu. Seadmete soetamise ja paigaldamise vajadus ei pea olema välja toodud energia- või ressursiauditi aruandes.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu fluoritud kasvuhoonegaaside määruse eesmärk on säästa keskkonda keskkonnasõbralikemate külmaainete kasutuselevõtmise teel. Fluoritud kasvuhoonegaasid on praegu enimlevinud külmaained ning nendel gaasidel töötavate jahutus- ja külmutusseadmete teenindus- ja hooldustööde tegemise keelustamise kuupäevad on leitavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 517/2014 I ja II lisast.

Investeerida saab keskkonnasäästlikumatesse seadmetesse, milleks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 517/2014 I lisas loetletud fluoritud kasvuhoonegaasidel töötavate jahutus- ja külmutusseadmed.

Määruse eelnõuga muudetakse järgmisi määruseid:

  • maaeluministri 14. aprilli 2016. a määrus nr 22 „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord”;
  • maaeluministri 20. detsembri 2016. a määrus nr 70 „Kalapüügi innovatsioonitoetus”;
  • maaeluministri 15. mai 2017. a määrus nr 41 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus”;
  • maaeluministri 5. veebruari 2016. a määrus nr 5 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus”;
  • maaeluministri 27. juuni 2017. a määrus nr 49 „Merekeskkonna alaste teadmiste parendamise toetus”;
  • maaeluministri 20. detsembri 2016. a määrus nr 71 „Vesiviljeluse innovatsioonitoetus”.

Maaeluministri määruse „Maaeluministri määruste muutmine“ eelnõu eelnõude infosüsteemis

 

Recommended Posts