11.10.19

Eestimaa Talupidajate Keskliit annab teada, et on jõustunud või kohe jõustumas Keskkonnaministri määrused.

Alljärgnevalt leiate määrused koos seletuskirjade ja lisadokumentidega.

  • Keskkonnaministri määrus nr 52 „Põlluraamatusse kantavate andmete loetelu ja põlluraamatu pidamise kord“ on vastu võetud 08.10.19 ja jõustub 13.oktoobril 2019.

Seletuskiri:  P9lluraamat_SK

Määrus:  Põlluraamat, määrus

  • Keskkonnaministri määrus nr 45 „Väetise kasutamise ja hoidmise nõuded põhja- ja pinnavee kaitseks ning põllumajandustootmisest pärineva saastatuse vältimiseks ja piiramiseks“ on vastu võetud 03.10.19 ja jõustus 7.oktoobril 2019.

Seletuskiri:  Vaetise_kasutamise_ ja_ hoidmise_ n9uded_SK

Määrus:  Väetise kasutamise ja hoidmise nõuded põhja- ja pinnavee kaitseks ning põllumajandustootmisest pärineva saastatuse vältimiseks ja piiramiseks

  • Keskkonnaministri määrus nr 46 „Põllumajandusloomade välitingimustes pidamisest lähtuva keskkonnariski vähendamise ja keskkonnaohu vältimise nõuded“ on vastu võetud 01.10.19 ja jõustus 5.oktoobrist 2019.

Seletuskiri: Põllumajandusloomade pidamine SK

Määrus:  KeM määrus nr 46 01.10.19

 

 

Recommended Posts