Info ühistegevuse pikaajalise programmi ürituste kohta 2019.a. märtsis.

Lisandunud on uued üritused lektoriga Kreekast.

—————

15.03.2019 toimub infopäev: „Ebaausate kaubandustavade vastane kaitse ja head tavad toiduainete tarneahelas“ (Tartu).

18.03.2019 toimub infopäev: „Ühistu omanik on ühistu liige“ (Tartu) – infopäev toimub eestikeelse tõlkega.

19.03.2019 toimub koolitus: „Kommunikatsioon ühistus“ (Tartu) – koolitus toimub eestikeelse tõlkega.

20.03.-21.03.2019 toimub koolitus: „Finantseerimine“ (Tartu) – koolitus toimub inglise keeles.

—————

15.03.2019 toimub infopäev: „Ebaausate kaubandustavade vastane kaitse ja head tavad toiduainete tarneahelas“.
Asukoht: Eesti Maaülikool, Fr. R. Kreutzwaldi 1A, Tartu 51014, ruum 0015.
Ootame osalema ühistute juhtkonda ja liikmeid.

15.03.2019 infopäeva ajakava:

10:45-11:00 Registreerimine ja tervituskohv
11:00-12:00 Ülevaade Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes erinevaid ebaausaid kaubandustavasid – Kaie Laaneväli-Vinokurov
12:00-13:00 Ebaausad kauplemispraktikad ning võimalused nendevastaseks kaitseks – Meeli Lindsaar
13:00-13:30 Kohvipaus
13:30-14:30 Diskussioon teemal – Ebaausate kaubandustavade vastane kaitse ja head tavad toiduainete tarneahelas – Rando Värnik, Kaie Laaneväli-Vinokurov, Meeli Lindsaar
14:30-14:45 Tagasiside

Lektoriteks on Maaeluministeeriumi põllumajanduspoliitika osakonna põllumajanduse ja toidusektori arengu büroo peaspetsialist Kaie Laaneväli-Vinokurov, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja toiduvaldkonna nõunik Meeli Lindsaar ja Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituudi professor ning ühistegevuse pikaajalise programmi eestvedaja Rando Värnik.

—————

18.03.2019 toimub infopäev: „Ühistu omanik on ühistu liige“. Infopäev toimub eestikeelse tõlkega.
Asukoht: Eesti Maaülikool, Fr. R. Kreutzwaldi 1A, Tartu 51014, ruum 0015.
Ootame osalema ühistute liikmeid.

18.03.2019 infopäeva ajakava:

09:45 – 10:00 Registreerimine
10:00 – 11:00 Sissejuhatus teemasse
11:00 – 11:15 Kohvipaus
11:15 – 12:00 Ühistu baasteadmised
12:00 – 12:45 Ühistu omandiõigus – miks? mida? kuidas?
12:45 – 13:15 Kohvipaus
13:15 – 14:30 Põllumajandusühistute liikmed – kohustused, vastutus ja õigused
14:30 – 14:45 Kokkuvõte ja tagasiside

Lektoriks on Dr Constantine Iliopoulos, Ateena Põllumajandus Ülikool ja Põllumajandusökonoomika Uurimisinstituut, Kreeka.

—————

19.03.2019 toimub koolitus: „Kommunikatsioon ühistus“. Koolitus toimub eestikeelse tõlkega.
Asukoht: Eesti Maaülikool, Fr. R. Kreutzwaldi 1A, Tartu 51014, ruum 0015.
Ootame osalema ühistute nõukogu liikmeid.

19.03.2019 koolituse ajakava:

08:45 – 09:00 Registreerimine
09:00 – 09:45 Sissejuhatus teemasse
09:45 – 10:30 Ühistu baasteadmised
10:30 – 10:45 Kohvipaus
10:45 – 11:30 Kommunikatsioon põllumajandusühistutes – baasteadmised – miks? mida? kuidas? kuna?
11:30 – 12:15 Lahendused kommunikatsiooni väljakutsetele liikmetega, nõukoguga ja juhtkonnaga
12:15 – 13:15 Lõunapaus
13:15 – 14:00 Holistilised strateegiad parandamaks kommunikatsiooni
14:00 – 14:10 Kohvipaus
14:10 – 15:00 Kommunikatsioon: organisatsiooniline allsüsteem
15:00 – 15:15 Kokkuvõte ja tagasiside

Lektoriks on Dr Constantine Iliopoulos, Ateena Põllumajandus Ülikool ja Põllumajandusökonoomika Uurimisinstituut, Kreeka.

Koolituskava: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=9942&id_ay_toimumine=13044&systeemi_seaded=3,1,12,1

—————

20.03.-21.03.2019 toimub koolitus: „Finantseerimine“. Koolitus toimub inglise keeles.
Asukoht: Eesti Maaülikool, Fr. R. Kreutzwaldi 1A, Tartu 51014, ruum 0015.
Ootame osalema ühistute juhtkonda ja nõukogu liikmeid.

20.03.2019 koolituse ajakava:

08:45 – 09:00 Registreerimine
09:00 – 09:45 Sissejuhatus teemasse
09:45 – 10:30 Ühistu baasteadmised
10:30 – 10:45 Kohvipaus
10:45 – 11:30 Elutsükli raamistik diagnoosimaks põllumajandusühistuid – omandiõigus, juhtimine ja kapitaliseerimine
11:30 – 12:15 Elutsükli faasid 1, 2 & 3: põllumajandusühistute omandiõiguse baasteadmised – miks? mida? kuidas? kuna?
12:15 – 13:15 Lõunapaus
13:15 – 14:00 Elutsükli faasid 1, 2 & 3: põllumajandusühistute juhtimise baasteadmised
14:00 – 14:10 Kohvipaus
14:10 – 15:00 Elutsükli faasid 1, 2 & 3: põllumajandusühistute kapitaliseerimise baasteadmised
15:00 – 15:15 Kokkuvõte

21.03.2019 koolituse ajakava:

08:45 – 09:00 Registreerimine
09:00 – 09:45 Sissejuhatus teemasse
09:45 – 10:30 Elutsükli faas 4: omandiõiguse, juhtimise ja kapitaliseerimise väljakutsete algpõhjused
10:30 – 10:45 Kohvipaus
10:45 – 11:30 Elutsükli faas 5 – miks? mida? kuidas? kuna?
11:30 – 12:15 Elutsükli faas 5: lahendused ja lahendusinstrumendid omandiõiguse, juhtimise ja kapitaliseerimise väljakutsetele – miks? mida? kuidas? kuna?
12:15 – 13:15 Lõunapaus
13:15 – 14:00 Liikmete eelistuste heterogeensuse ja omandiõiguse, juhtimise, kapitaliseerimise probleemid: juhtumiuuringud ja näited
14:00 – 14:10 Kohvipaus
14:10 – 15:00 Omandiõigus, juhtimine ja kapitaliseerimine: täissüsteemne lähenemine valimaks alternatiivsete valikute vahel
15:00 – 15:15 Kokkuvõte ja tagasiside

Lektoriks on Dr Constantine Iliopoulos, Ateena Põllumajandus Ülikool ja Põllumajandusökonoomika Uurimisinstituut, Kreeka.

Koolituskava: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=9943&id_ay_toimumine=13045&systeemi_seaded=3,1,12,1

Eelregistreerimine on kindlasti vajalik (vastavalt kuni 08.03.2019; 11.03.2019), sest osalejate arv on piiratud. Lisainfo saamiseks ja eelregistreerimiseks palume saata e-mail programmi assistendile: liis.volli@emu.ee. Eelregistreerimiseks palume osalejatel saata järgnev informatsioon: ettevõtlusvorm ja nimi; ettevõtlusvaldkond; reg. number; osaleja nimi; osaleja ametikoht; osaleja isikukood; osaleja telefoninumber. Registreerimisel esitatud isikuandmed edastatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile.

„Teabematerjal alustavale ühistule“ –http://yhistegevus.emu.ee/index.php/informatsioon/valjaanded/teabematerjalid/

Teabematerjal: „Toodete eksport ja turustamine“ –http://yhistegevus.emu.ee/index.php/informatsioon/valjaanded/teabematerjalid/

Teabematerjal: „Liikmete kaasamine otsustusprotsessidesse“ –http://yhistegevus.emu.ee/index.php/informatsioon/valjaanded/teabematerjalid/

Käsiraamat: „Ühistu loomise käsiraamat“ –http://yhistegevus.emu.ee/index.php/informatsioon/valjaanded/kasiraamatud/

Ürituste korraldamist toetatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.

Koostöös teeme paremini!

yhistegevus.emu.ee
facebook.com/yhistegevus
instagram.com/yhistegevus
pikk.ee

cid:image001.png@01D4C6CC.17002320

cid:image002.jpg@01D4C6CC.17002320

Recommended Posts