Maaeluministeerium

PRESSITEADE
14.06.2018

Homme algab Setomaa arenguprogrammi taotluste vastuvõtt

Homme, 15. juunil algab Setomaa arenguprogrammi eeltaotlusvoor, mis on avatud 28. juunini 2018.  Programmi eesmärk on toetada projekte, mis aitavad tugevdada Setomaa arengueelduseid ja neid paremini kasutada.  

Maaeluminister Tarmo Tamme sõnul tagab järjepidev Setomaa arenguprogrammi toetamine Setomaal elujõulise kogukonna säilimise ja ettevõtluse arengu. „Setomaa arenguprogrammi kaudu arendatakse kohalikku ettevõtluskeskkonda, koolitatakse inimesi ning turundatakse Setomaad. Ühtlasi on see kaasa aidanud ka piirkonnas oluliste traditsioonide säilimisele, mis tagab Seto kultuuripärandi jätkumise,“ lisas maaeluminister Tamm.

Setomaa arenguprogrammi raames saab toetust taotleta Setomaa vallas tegutsev mittetulundusühing ja sihtasutus ning Setomaa vald.  Programmi kaudu saab taotleda toetust projektide elluviimiseks, tegevustoetust ning toetust välisabiprojektide kaasrahastamiseks.Maksimaalne toetuse summa ühe projekti kohta on 32 000 eurot. Ettevõtlusnõustamise tugiteenuse ja tegevustoetuse puhul on toetuse suurus kuni 20 000 eurot. Toetuse määr on 85 protsenti abikõlblikest kuludest.

Vormikohane eeltaotlus tuleb esitada Võrumaa Arenduskeskusele elektrooniliselt meiliaadressil arenduskeskus@vorumaa.ee või paberil aadressil Võrumaa Arenduskeskus, Jüri 12, 65605 Võru, perioodil 15.-28.06.2018. Rohkem teavet leiate Võrumaa Arenduskeskuse kodulehelt https://vorumaa.ee/arendus/ või kirjutades meiliaadressilkaire.trumm@vorumaa.ee.

Recommended Posts