Copa and Cogeca
19/09/19
PRESSITEADE

#FarmersClimAct – Copa and Cogeca jagab ettepanekuid ELi põllumajanduse kliimameetmete ühtlustamiseks

Mõni päev enne järgmisel nädalal Helsingis toimuvat põllumajandusministrite mitteametlikku kohtumist esitleb Copa and Cogeca uut kliimameetmeid käsitlevat seisukohta, tutvustades konkreetseid tegevusi ja poliitilisi võimalusi, mis peaksid võimaldama EL-i põllumajandustootjatel ja ühistutel jääda kliimamuutuste vastases võitluses esirinda.

Kommenteerides dokumendi avaldamist ütles Copa-Cogeca peasekretär Pekka Pesonen: „Euroopa põllumehed, metsaomanikud ja nende ühistud tunnevad esimesena kliimamuutuste mõju. Euroopa põllumajanduse kogukonnas ei ole kliimamuutuste eitajaid. Oleme pühendunud Pariisi kokkuleppe ja selle eesmärkide rakendamisele, mida ei ole võimalik saavutada ilma põllumajanduse ja metsanduse täieliku kaasamiseta. Ükski teine ​​sektor ei suuda Euroopas atmosfääri heitkoguseid looduslikult eemaldada. Kuid oma täieliku potentsiaali kasutamiseks on vaja nii järjepidevat poliitikat kui ka üldsuse tuge. ”

Mitmekülgsetel, kohalikel ja peretalude struktuuril põhinev ELi põllumajandusmudel on maailma kõige tõhusamate põllumajandussüsteemide hulgas. See on võimaldanud ELi põllumajandusel suurendada oma üldist tootlikkust 25% võrra alates 1990. aastast, vähendades samal ajal kasvuhoonegaaside heitkoguseid 20%, eraldades tõhusalt kliimamõjud tootmise kasvust. Sellegipoolest tunnistavad ELi põllumajandusorganisatsioonid ka tõsiasja, et kohanemise ja mõjude vähendamise edendamiseks tuleb tänapäeval ja ka tulevikus veel palju ära teha. Praeguse poliitilise raamistiku kohaselt on põllumajanduse heitkoguste edasine vähendamine hinnanguliselt piiratud – 2030. aastaks 0,5–3%.

On olemas nii lahendusi kui ka näiteid parimate tavade kohta, nagu on näidatud spetsiaalsel veebiplatvormil www.farmersclimact.eu, mille Copa and Cogeca käivitas koos oma seisukohtade dokumendiga, julgustades kogu Euroopa põllumehi ja ühistuid oma igapäevases ClimActsis rohkem suhtlema.

Copa-Cogeca sõnul on ainus viis põllumajanduse heitkoguste edasiseks vähendamiseks, ilma et see avaldaks tootmisele survet ja põhjustaks sellega süsinikulekke, leevenduspraktikate kasutuselevõtu edendamine. Mis tahes jõupingutused ELi põllumajanduse heitkoguste vähendamiseks, välja arvatud toetuste ja lisateenuste pakkumine, tooksid kaasa ELi põllumajandussektori kokkutõmbumise ja selle konkurentsipositsiooni kaotamise. EL-i põllumajandusettevõtted toetavad süsinikukrediidi skeemide ideed eraviisiliselt rahastatavate algatuste arendamise kaudu.

Kaubanduse osas tuletas Copa and Cogeca meelde, et EL-i praeguse põllumajandustoodete piirikaitse nõrgenemine võib dramaatiliselt kahjustada heitkoguste vähendamise püüdlusi, eriti loomakasvatussektoris, ning võib hästi takistada heitkoguste ülemaailmset netomäära vähenemist. Kliimameetmete kiireloomulisuse tõttu tuleb kõigisse vabakaubanduslepingutesse lisada peatükk kliimameetmete rakendamise kohta.

 

Euroopa põllumeeste ja ühistute läbiviidud projektid ja parimad tavad leiate aadressilt www.farmersclimact.eu

 

Copa and Cogeca seisukohtade kohta koos Taani põllumajanduse ja toidunõukogu (Landbrug & Fødevarer) direktori Niels Peter Nørringiga tehtud videoesitlus on saadaval ka aadressil https://www.youtube.com/watch?v=3S47Yu2D1Vk

 

Recommended Posts