Veterinaar- ja Toiduamet
PRESSITEADE
06.06.2019

Ettevõte Ösel Harvest OÜ on ametlikult taudivaba

Saaremal asuv kalakasvandus Ösel Harvest OÜ sai ametliku taudivabaduse veeloomataudide suhtes.

Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda sõnul on tegemist olulise töövõiduga. „Tegemist on juba teise kalakasvatusega Eestis, kes pärast aastatepikkust rangete bioohutusnõuete järgimist on jõudnud taudivaba staatuseni.“

Taudivabadus tuleneb teatud tingimustele vastamisest, näiteks antud kalakasvatuse puhul on läbi viidud suunatud seire. „See tähendab seda, et VTA on mitme aasta jooksul läbi viinud süsteemse proovivõtu eriti ohtlike kalataudide suhtes nagu näiteks kalade vereloomeorganite infektsioosne nekroos (IHN), mis on vikerforellil ning teistel lõhelistel esinev ja enamasti noori lõhelisi kahjustav viirushaigus,“ selgitas Kalda taudivabaduse saamise protsessi.

VTA järelevalveametnikud on võtnud kalakasvandusest proove veeloomataudide suhtes ning kõikide proovide uurimistulemused on osutunud negatiivseteks. „Taudivabadus annab ettevõttele paremad võimalused oma toodangu eksportimiseks välisturule ning ka kindlustunde tootmise osas, sest puudub suurem oht kalade tervisele ja sellest tulenevatele võimalikele kadudele,“ selgitas Kalda taudivabaduse tähtsust.

Kalakasvatus Ösel Harvest OÜ asub Saaremaa mandri osas. Antud vikerforelli kasvandus kuulub Eesti suuremate kalakasvanduste hulka, kus kasutatakse suletud veekasutusega süsteemi ehk puurveekaevu vett korduvkasutatakse. Antud kasvanduses pole kalataude diagnoositud.

Eestis on ametlikult taudivabaks tunnustatud ka Äntu farm Lääne-Virumaal, kus kasvatatakse vikerforelli, paaliat ning tuura.

Recommended Posts