Maaeluministeerium
PRESSITEADE
18.05.2020 

Eriolukorra tõttu pikendatakse kalandustoetuste tegevuste elluviimise tähtaegu

Eriolukorrast tingitud raskuste leevendamiseks muudetakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 meetmete määrusi, et pikendada tegevuste elluviimise tähtaegu.

Seoses COVID-19 viirusest tingitud olukorraga on väga tõenäoline, et toetuse saajatel ei ole võimalik kinni pidada toetuse määramise otsustes märgitud tegevuste elluviimise tähtaegadest, sest tegevuste plaanipärane elluviimine on takistatud.

„Olen tihedalt kohtunud sektori esindusorganisatsioonidega ning teadlik olulisematest murekohtadest kalandussektoris. Selleks, et vältida tootjate raskustesse sattumist, oli vaja kiiresti reageerida ja pikendada toetatavate tegevuste elluviimiseks antud tähtaegu,“ ütles maaeluminister Arvo Aller.

Eelnõu puudutab 8 kalanduspiirkonna kohalikku algatusrühma, kuni 58 kala- ja vähikasvatusega tegelevat ettevõtet, ligi 105 kalatöötlemisega tegelevat ettevõtet ning kuni 1330 Läänemerel, Peipsi, Lämmi- ning Pihkva järvel püügiõigust omavat ettevõtjat, kes on taotlenud või taotlevad toetusi rakenduskava meetmetest.

Muudatus puudutab järgmisi määrusi:

  • algatusrühma koostöötegevused;
  • kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus;
  • kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus;
  • kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine;
  • püügivahendi parendamise toetus;
  • vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus.

Recommended Posts