Maaeluministeerium
PRESSITEADE
08.10.2021

 

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) eraldas Eesti kalanduspiirkondadele 1,5 miljoni euro ulatuses lisaraha kohalike arengustrateegiate elluviimiseks. 

„Euroopa Komisjon kiitis heaks Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 muudatuse, mis suurendab toetusperioodi senist eelarvet 1,5 miljoni euro võrra. Eesti kaheksa kalanduspiirkonda saavad täiendavat toetusraha kasutada kohalike arengustrateegiate ja neis olevate eesmärkide elluviimiseks,“ lausus maaeluministerUrmas Kruuse.

Oma arvamuse lisavahendite saamiseks esitas seitse kalanduse algatusrühma summas 2,25 miljonit eurot, mis ületab EMKFi antud rakenduskava eelarvet ligemale kolmandiku võrra.

Maaeluministri sõnul kinnitavad kalanduspiirkondadelt laekunud arvamused, et strateegiate elluviimiseks jagub jätkuvalt potentsiaalseid projekte, mida rahastada. Meetme edukust iseloomustab ka fakt, et 30. septembri seisuga on PRIA toetusi määratud kokku 1101 projektile, millest 124 on kalanduspiirkondade vahelised koostööprojektid. Selle näitaja osas oleme EL-is riikide pingereas Poola ja Hispaania järel kolmandal kohal.

Kõigi eelduste kohaselt saab PRIA huvilistele taotlusvooru avada juba 2022. aasta I kvartalis, mis annab toetuse saajatele võimaluse ellu viia projekte, mida ilma lisarahata poleks olnud võimalik teostada.

 

Recommended Posts