Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
11.10.2021

 

Linnuliha nimetused tuleb tarbijatele korrektselt esitada. Kodulinnulihale kehtestatud normid on mõeldud ennekõike lõpptarbija huvide kaitsmiseks ja neile suurema selguse toomiseks. Nõuded on ühesugused kogu Euroopa Liidus (EL). Amet saatis ettevõtetele märgukirja, mis sai ekslikult peale „asutusesiseseks kasutamiseks“ märke, mis on eemaldatud.

Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) peadirektori asetäitja Katrin Reili selgitas, et linnuliha müügil tuleb selgelt märgistusel eristada, kas tegemist on kana või broileriga. „Näiteks linnurümbad määratletakse kodukana puhul tibudeks ja broileriteks, kui tegemist on painduva (mitteluustunud) rinnakiiluga linnuga, ja kukeks, kanaks, hautamiseks või keetmiseks mõeldud kodulinnuks, kui tegemist on jäiga (luustunud) rinnakukiiluga linnuga,“ selgitas Reili.

Teave tarbijale müügiks pakutavate toodete kohta tuleb esitada nii, et see oleks selge ja objektiivne. Tarbijakaitse huvides tuleb kõnealuste märgete kasutamisel järgida täpselt määratletud põhimõtteid, mis käsitlevad nii kasvatustingimusi kui ka piirmäärasid, millega märgitakse näiteks tapavanust ja nuumamisaega ning teatavate sööda koostisainete sisaldust.

PTA on alati valmis ettevõtjatele selgitama kehtivaid nõudeid ja kontrollib nende nõuete täitmist. „Kuna turul on palju linnuliha pakkujaid, saatsime ettevõtetele märgukirja, et nad vaataksid üle oma toodete märgistused ning teeksid vajadusel korrektuurid, et tagada nõuetekohane märgistus. Kahjuks on ekslikult antud kirjale lisatud „asutusesiseseks kasutamiseks“ märge. Tänaseks on märge maha võetud,“ sõnas Reili.

EL-is on kehtestatud kodulindude turustusstandardid eesmärgiga parandada toote kvaliteeti, kaitsta tarbijat ja tagada standardite järjepidevus kogu EL-i turul. Need standardid sätestavad eeskirjad, millele linnulihatooted peavad vastama ning näevad ette müügikirjeldused, kvaliteedi hindamise, linnuliha töötlemise käigus imenduda võiva vee sisalduse piirid, samuti linnuliha tootmise erinevate meetodite määratluse ja märgistamise. Määrus on leitav siit: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0543.

Recommended Posts