Maaeluministeerium
PRESSITEADE
13.07.2018

Baltimaade põllumajandusministrid: ebavõrdne konkurentsiolukord tuleb lõpetada

Maaeluminister Tarmo Tamm osaleb 16. juulil EL-i põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istungil Brüsselis. Eesti, Läti ja Leedu maaelu- ja põllumajandusministrid annavad kohtumise käigus Euroopa Liidu põllumajandusvolinik Phil Hoganile üle ühiskirja, milles väljendavad oma seisukohti uue mitmeaastase finantsraamistiku ja ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) ettepanekute asjus.

Maaeluminister Tarmo Tamme sõnul on Baltimaade üks olulisimaid eesmärke endiselt otsetoetuste tasemete kiirem võrdsustamine, et lõpetada praegune ebavõrdne konkurentsiolukord. „Me leiame, et liikmesriikidevahelise ühtlustamise ettepanek ei ole piisavalt ambitsioonikas. Praegu on näiteks Eestis põllumajandustootmise kulud ühiku kohta 30% kõrgemad kui Euroopa Liidus keskmiselt, samas oli aga otsetoetuste määr hektari kohta 2017. aastal 44% madalam kui EL-i keskmine. Sarnane olukord on ka Lätis ja Leedus,“ sõnas minister Tamm.

Lisaks toetavad Balti riikide põllumajandusministrid oma ühispöördumises Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi rahaliste vahendite säilitamist praeguse perioodi tasemel, et mitte seada ohtu juba püstitatud eesmärkide täitmist. „Vahendite vähendamine pole õigustatud, sest just II samba abil saab kõige tõhusamalt tegeleda põllumajanduse kitsaskohtadega. Seega arvame, et ÜPP eelarve peab säilima praeguses mahus,“ lisas Tarmo Tamm.

„On tähtis, et kolm Balti riiki teeksid omavahel tihedalt koostööd. Meie majandus- ja kliimatingimused on sarnased, meil on ühised huvid ja eesmärgid. Just seetõttu koostasime kirja ja plaanime selle 16. juulil EL-i põllumajandus- ja kalandusministrite kohtumisel põllumajandusvolinik Phil Hoganile üle anda,“ märkis Tarmo Tamm.

Austria Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise esimesel kohtumisel arutavad ministrid ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) lihtsustamise teemat. Lisaks on Poola põllumajandusminister Jan Krzysztof Ardanowski tõstatanud põuakahjude teema, soovides erakorralist abi tootjatele. „Toetame Poola ettepanekut põuakahjudest tekkinud kahjude hüvitamiseks, sest ka Eesti põllumees on sellel aastal põua tõttu kahju kannatanud,“ sõnas minister Tamm.

Eesti on liitunud kaheksa riigi ühisdokumendiga, mille üle arutatakse ka põllumajandusministrite kohtumisel. „Komisjoni ÜPP-teemaline ettepanek annab liikmesriikidele senisest suurema võimaluse valida, kuidas ÜPP eesmärkidesse panustada. Siiski leiame, et liikmesriikidel võiks olla veel suurem vabadus otsustada, kuidas ÜPP eesmärke täita: seetõttu liitusime Hollandi, Luksemburgi, Leedu, Läti, Soome, Rootsi ja Taani ettepanekuga,“ lisas Tarmo Tamm.

Maaeluministrit saadavad nõukogu istungil kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Siim Tiidemann, põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban ning eurokoordinatsiooni osakonna juhataja Madis Pärtel.

Recommended Posts