Maaeluministeerium
PRESSITEADE
5.11.2019

Aasta lõpuks prognoositakse põllumajanduses häid tulemusi

Piimatootmises ja teraviljakasvatuses on olnud edukas poolaasta, selgub Maaeluministeeriumis valminud põllumajandus- ja kalandussektori ning toiduainetööstuse 2019. aasta esimese poolaasta ülevaatest.

Piima toodeti esimese poolaastaga 412 000 tonni, mis ületab eelmise aasta kogust 3% ja on viimase viie aasta poolaasta vaates suurim piimatoodang. Lihatöötlemisettevõtetele müüdud liha kogus kasvas eelmise poolaastaga võrreldes 3% – sealiha saadi 17% enam kui eelmisel aastal.

Teravilja kasvatatakse eelmise aastaga võrreldes 4% enam ning rapsi ja rüpsi sama palju kui eelmisel aastal. Kasvupindades suuri muutusi ei ole, kuid soodsatest ilmastikutingimustest tulenevalt prognoositakse selleks aastaks teravilja rekordsaaki. Kartuli kasvupind jäi samuti eelmise aasta tasemele, kuid varasemast oodatakse oluliselt suuremat saaki. Kaunvilja kasvupind on viimastel aastatel hakanud vähenema, olles 2019. aastal 8% väiksem kui mullu.

Toiduainetööstusele oli 2019. aasta esimene pool majanduslikult edukas. Toodangut toodeti u 800 miljoni euro väärtuses, millest kolmandik eksporditi. Müügitulu oli 1,01 miljardit eurot ning kasvu panustasid kõige enam pagari- ja muude toiduainete ning loomasöödatööstus.

2019. aasta esimest poolaastat iseloomustab viimase viie aasta rekordiline ekspordi- ja impordikäive‒eksport kasvas aastases võrdluses 9% ning import 6%.

„Maaeluministeerium on teinud palju jõupingutusi selleks, et avada Eesti ettevõtetele uusi turge ning edendada kaubavahetust. Eesti päritolu põllumajandussaadusi ja toidukaupu veeti esimesel poolaastal välja 437 miljoni euro väärtuses, mida oli 9% enam kui eelmisel aastal samal perioodil,“ lausus maaeluminister Mart Järvik tunnustavalt.

Põllumajandusettevõtete 2019. aasta esimese poolaasta müügitulu oli 319 ja kogukulud 390 miljonit eurot. Esimese poolaasta arvestuses suurenesid põllumajandusettevõtete tegevus- ja tööjõukulud ligi 8 protsendi võrra enam kui müügitulu. Samas kalapüügi ja vesiviljelusega tegelevad ettevõtted suurendasid nimetatud perioodil oma müügitulu peaaegu viiendiku võrra ning kahekordistasid kogukasumi, teenides 40 miljonit eurot tulu. See on 18% enam kui eelmine aasta samal ajal.

Põllumajandus- ja kalandussektori ning toiduainetööstuse 2019. a esimese poolaasta ülevaatega saad tutvuda https://www.agri.ee/sites/default/files/content/ylevaated/ulevaade-pokat-2019-01.pdf

Recommended Posts