19
Jun

ETKI kutsub suvistele esitlus- ja infopäevadele

2.juuli Esitluspäev Eesti Taimekasvatuse Instituudis ETKI teraviljade aretuskeskus, Seemne 10, Jõgeva alevik Korraldaja: Eesti Taimekasvatuse Instituut Päevakava 9.40–10.00 Kogunemine ETKI teraviljade aretuskeskuses, kohv 10.00–10.10 Avasõnad, liikumine põllule 10.10–10.30 Talinisu sordid – Reine Koppel 10.30–11.10 Rukki sordid – Ilme Tupits 11.10–11.40 Biostimulaatorite kasutamine talinisul – Pille Sooväli 11.40–12.00 Yara leheväetise katse talinisul – Pille Sooväli 12.00–12.30 Biostimulaatorite kasutamine ordal ja suvinisul– Pille Sooväli 12.30–12.55 Odra sordid – …

Loe lisa...
19
Jun

Muudeti ulukite käitlemiskoha toetuse taotlemise nõudeid

Maaeluministeerium PRESSITEADE 19.06.2020 Maaeluminister Arvo Aller allkirjastas määruse, millega muudeti märtsis vastu võetud ulukite käitlemiskoha investeeringutoetuse tingimusi. Võrreldes varasema määrusega muudeti taotlejale kehtestatud riigi toidu ja sööda käitlejate registrisse kandmise tähtaja nõuet. Kui seni pidi käitlemisettevõte olema kantud registrisse 1. oktoobri 2019. a seisuga, siis uue määruse kohaselt peavad ettevõtte andmed olema kantud registrisse hiljemalt taotluse esitamise tähtaja esimeseks päevaks. …

Loe lisa...
19
Jun

Pindala- ja keskkonnatoetusi taotleb tänavu 14 478 põllumajandustootjat

PRESSITEADE 19.06.2020  2.maist 15. juunini sai Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametist (PRIA) taotleda pindalatoetusi ja maaelu arengukava (MAK) loomatoetusi. Käesoleval aastal esitas taotluse 14 478 taotlejat. Seda on 154 taotlejat vähem kui möödunud aastal. Taotlusalune pind hõlmab kokku ligi miljon hektarit. Tanel Trell, PRIA otsetoetuste osakonna juhataja: „Kuigi enamus taotluste vastuvõtu perioodist langes eri- ja hädaolukorra ajale, sujus kõik kenasti …

Loe lisa...
19
Jun

Põllu- ja metsamajandajatele kavandatakse üleeuroopalist teabeportaali

Põllumajandusuuringute Keskus PRESSITEADE 19.06.2020 Põllumajandusuuringute Keskus osaleb üleeuroopalises projektis EURAKNOS, kuhu on kaasatud kümne liikmesriigi teadus- ja arendusorganisatsioonid. Koostöös on valmis saanud EL põllumajanduse ja metsanduse valdkonna teabe andmeplatvormi ehk teabesalve visioonidokument. Eesmärk on tagada kõigile Euroopa põllu- ja metsamajandajatele senisest oluliselt parem juurdepääs kõige uuemale teabele nii teadussaavutuste, tehnoloogiate kui ka innovaatiliste lahenduste kohta. Visioonidokument on abiks andmeplatvormi arendamisel. …

Loe lisa...
19
Jun

Maaelu arengu toetused aitavad COVID-19 mõjusid leevendada

Maaeluministeerium PRESSITEADE 19.06.2020 Maaelu arengu toetused aitavad COVID-19 mõjusid leevendada 18. juunil toimus Maaeluministeeriumis Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 seirekomisjoni istung, kus koos majandus- ja sotsiaalpartneritega arutati arengukava muudatusettepanekuid ning kiideti heaks arengukava 2019.  aasta seirearuanne. Arengukavasse lisatakse uus meede – erakorraline ajutine toetus põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega tegelevatele põllumajandustootjatele ning väike- ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKE). „COVID-19 kriisi tõttu …

Loe lisa...
18
Jun

Vesiviljelejatele avaneb võimalus taotleda toetust tootmisega seotud investeeringuteks

Maaeluministeerium PRESSITEADE 18.06.2020 Maaeluminister Arvo Aller allkirjastas määruse „Tootmisega seotud investeeringud vesiviljelusse“, mis loob ettevõtjatele võimaluse investeerida tootmisüksuste parandamiseks või ajakohastamiseks mõeldud projektidesse. Toetusega soovitakse suurendada vesiviljelusettevõtete elujõulisust ja konkurentsivõimet. Ettevõtjatel on võimalik saada toetust vesiviljeluses tootmisega seotud investeeringuteks ning arendusteks, mis suurendavad toodangu müügimahtu ja on suunatud kasvatatavate liikide mitmekesistamisele. Näiteks on toetuse abil võimalik tõsta tootmisvõimsust, parandada vesiviljelussektori …

Loe lisa...
18
Jun

Parim talutoit 2020: milline on hinnatuim talutoit sel aastal?

Eestimaa Talupidajate Keskliit 18.06.2020 PRESSITEADE Eestimaa Talupidajate Keskliit korraldab juba viiendat korda parima talutoidu konkurssi, mille eesmärk on tõsta esile kodumaist talutoitu ja tunnustada meie tublide talunike tööd. „Eesti talunikud näevad iga päev vaeva selle nimel, et meie toidulaudadele jõuaks välismaiste toodete kõrval ka kvaliteetset ja mitmekesist kohalikku toitu. Selleks et innustada talunikke tegelema rohkem tootearendusega, olema konkurentsivõimelisemad ja tunnustada …

Loe lisa...
16
Jun

Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi direktorina asus tööle Heli Reinet

Maaeluministeerium PRESSITEADE 16.06.2020  Alates 15. juunist asus Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi direktorina tööle Heli Reinet.  „Veterinaar- ja Toidulaboratoorium seab sihiks pakkuda kaasaegsel teadusel ja tehnoloogial põhinevat laboriteenust ning kujuneda tunnustatud teadmus- ja arenduskeskuseks. Praeguseks saavutatud ekspertvõimekus lubab olla usaldusväärne koostööpartner riiklikele pädevatele asutustele, Euroopa Liidu keskasutustele, poliitikakujundajatele ja põllumajandus- ning toidutootjatele. Valitud strateegia elluviimisel saavad määravaks kaasamine, avatus ja uuendusmeelsus,“ leiab …

Loe lisa...
16
Jun

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetust määrati 103 taotlejale

Pressiteade 16.06.2020 1.–8. aprillil sai e-PRIA kaudu taotleda väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetust. Toetus määrati 103 ettevõttele summas 1 515 594 eurot. Toetust antakse väikestele põllumajandusettevõtetele põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks. Toimunud voor oli seitsmes ning vooru eelarve oli 2 500 000 eurot. Käesoleva aasta voorus taotleti toetust näiteks kasutatud ja uuele tehnikale, põllumajandusloomadele, mesindustarvikutele ning istikutele. Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja …

Loe lisa...
16
Jun

Lihtsustuvad nõuded noortele põllumajandustootjatele tegevusega alustamiseks 

Maaeluministeerium PRESSITEADE 16.06.2020 Lihtsustuvad nõuded noortele põllumajandustootjatele tegevusega alustamiseks  Maaeluminister Arvo Aller allkirjastas noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise toetuse määruse muudatuse, mille kohaselt on edaspidi toetuse saamiseks vajaliku haridusnõude täitmiseks piisav kutsekvalifikatsiooni 4. kutsetase. „Põlvkondade vahetus põllumajandussektoris on oluline väljakutse ning seetõttu muudame reegleid paindlikumaks, et võimaldada rohkematele noortele juurdepääsu toetusele,“ ütles maaeluminister Arvo Aller. Tegemist on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 …

Loe lisa...