18
Feb

Üleskutse põllumeestele: Teata valmisolekust osaleda haneliste heidutuse uuringus

Kutsume põllumehi osalema haneliste heidutuse uuringus. Tänavukevadise haneliste kaitse ja ohjamise kava ette valmistamisel on vaja täpsemalt hinnata erinevate tegevuste mõju haneliste arvukusele. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda kutsub põllumehi üles uuringus osalema ja panustab erinevate heidutusmeetmete uuringusse kaasatavate põllumeeste andmebaasi loomisesse. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Eestimaa Talupidajate Keskliit on juba paljude aastate jooksul juhtinud avalikkuse ja seotud ametiasutuste tähelepanu haneliste arvukuse olulisele tõusule, …

Loe lisa...
18
Feb

PRIA maksis 2019. aastal toetusteks üle 319 miljoni euro

Pressiteade 18. veebruar 2020 2019. aastal maksis Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) 21719 kliendile kokku 319373 437 eurot ameti poolt vahendatud toetusi. Toetusi maksti põllumajandus-, metsandus- ja kalandusettevõtjatele, MTÜdele, avaliku sektori asutustele jmt kokku 79 meetmest. Otsuseid tegi PRIA kokku ligi 68 000 taotluse põhjal. Kõige enam toetusesaajaid oli Harjumaal (2 381), Võrumaal (2 373) ja Pärnumaal (2 350). Suurima toetussumma kogus aasta jooksul …

Loe lisa...
13
Feb

Põllumajandusamet: 1. aprilliks peavad registris olema kõik “EÜ VÄETIS” märgistusega väetised

PÕLLUMAJANDUSAMET PRESSITEADE 13.02.2020 Põllumajandusamet: 1. aprilliks peavad registris olema kõik “EÜ VÄETIS” märgistusega väetised Alates 01.01.2020 hakkasid kehtima muudatused väetiseseaduses. Sellega seoses peavad väetise käitlejad kandma hiljemalt 01.04.2020 riiklikusse väetiseregistrisse ka kõik “EÜ VÄETIS” märgistusega väetised. Väetiste registreerimine toimub Maaeluministeeriumi kliendiportaalis. Kliendiportaalis saavad toiminguid teostada äriregistris registrikaardile kantud juhatuse liikmed. Kui ettevõtte esindaja ei ole äriregistri andmetel seaduslik esindaja, siis …

Loe lisa...
5
Feb

Valmis ettevõtete toetusvajaduse uuring

Põllumajandusuuringute Keskus PRESSITEADE 05.02.2020 Valmis ettevõtete toetusvajaduse uuring Põllumajandusuuringute Keskuse äsja lõpetatud põllumajandustootjate, toiduainetööstuste ja maaettevõtjate toetusvajaduse uuringu aruandest selgub, et valdav osa ettevõtjatest hindab kõige olulisemaks investeeringuks tootmisseadmete ja taristu uuendamist. Uuringu käigus läbi viidud erinevate sihtrühmade küsitlusest selgus, et tootmisseadmete soetamist hindas oluliseks kuni 86% ja taristu arendamist kuni 62% ettevõtetest. Põllumajandustootjad peavad oma konkurentsivõime edendamisel kõige olulisemaks …

Loe lisa...
5
Feb

Algas talude registreerimine avatud talude päevale

Maaeluministeerium PRESSITEADE 04.02.2020 Algas talude registreerimine avatud talude päevale Tänasest avanes avatud talude veebilehel talude registreerimine 19. juulil toimuvale avatud talude päevale. Kümnetele tuhandetele eestimaalastele suviseks tippsündmuseks saanud avatud talude päev kutsub talutootmisi ja ettevõtlikke maapiirkondi külastama tänavu juba kuuendat korda.  „Kutsun üles kõiki huvitatud talusid ja põllumajandustootjaid end kirja panema ning üritusel osalema. Vaadake seda kui võimalust tutvustada oma …

Loe lisa...
5
Feb

Põllumajandussaaduste ja -toodete teavitus- ja müügiedenduseks saab taotleda toetust

Maaeluministeerium PRESSITEADE 05.02.2020 Põllumajandussaaduste ja -toodete teavitus- ja müügiedenduseks saab taotleda toetust Kuni 15. aprillini oodatakse taotlusi Euroopa Liidu kaasrahastatud põllumajandussaaduste ja -toodete teavitus- ja müügiedendustoetuse saamiseks. Toetuse eesmärk on parandada põllumajandussektori konkurentsivõimet ning kasvatada kindlaks määratud ELi põllumajandustoodete ja toiduainete turuosa, pidades seejuures silmas ka suurima kasvupotentsiaaliga kolmandate riikide turge. Teavitus- ja müügiedendusmeetme raames on võimalik ellu viia turundustegevustest …

Loe lisa...
31
Jan

Eesti tarbija usaldab kodumaist toitu ja toidutööstust

Maaeluministeerium PRESSITEADE 30.01.2020 Eesti tarbija usaldab kodumaist toitu ja toidutööstust Eesti Konjunktuuriinstituudi tehtud uuring kinnitas, et Eesti tarbija usaldab kodumaist toitu ja toidutööstust. Enamikus uuritud kaubagruppidest moodustas kodumaise toidukauba osakaal üle poole käibest, sh seitsmes tootegrupis üle 80 protsendi. „Vorstide, suitsuliha, piima ja leivatoodegrupis, seal kus sortiment on kõige suurem, oli käive koguni üle 90 protsendi,“ tõi positiivse tõdemusena välja …

Loe lisa...
31
Jan

Valitsus kiitis heaks põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030

Maaeluministeerium PRESSITEADE 31.01.2020 Valitsus kiitis heaks põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 Valitsus kiitis neljapäeval heaks põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava (PõKa) aastani 2030, mille visiooni kohaselt on Eesti toit hinnatud ja maal hea elada. „Peame oluliseks, et Eesti toit oleks hinnatud, toiduohutus igati tagatud, keskkond ja elurikkus hoitud, toidusektori ettevõtted edukad ning maakogukonnad püsiks elujõulised,“ lausus maaeluminister Arvo …

Loe lisa...
31
Jan

Sinise diislikütuse ostuõiguse annab lähitulevikus loodav register

Maaeluministeerium PRESSITEADE 31.01.2020 Sinise diislikütuse ostuõiguse annab lähitulevikus loodav register Valitsuskabinet otsustas neljapäeval, et eriotstarbelise ehk nn sinise diislikütuseväärkasutamise vähendamiseks on vaja piirata ostjate ringi ostuõigusega isikute registri loomise abil. „Eriotstarbelist diislikütust võib kasutada põllumajanduses ja kalanduses, kuid tegelikkuses kasutatakse sinist diislikütust ka muudel tegevusaladel, kus aktsiisisoodustust ette nähtud ei ole,“ tõdes maaeluminister Arvo Aller. „Maaeluministeerium tegi ettepaneku väärkasutuse vähendamiseks …

Loe lisa...
30
Jan

Täna kuulutati ametlikult alanuks Eesti esimese kindlustusühistu ÜKS osakapitali kogumise periood

30. jaanuaril kuulutati ametlikult alanuks Eesti esimese kindlustusühistu ÜKS osakapitali kogumise periood 2. detsembril allkirjastati Eesti Kindlustusühistu ÜKS asutamisleping, millega loodi taasiseseisvunud Eesti esimene kindlustusteenuseid pakkuv ühistu. Kindlustusühistu üheks asutajaliikmeks on ka Eestimaa Talupidajate Keskliit. Kindlustusühistu peamiseks eesmärgiks on pakkuda sobivaid kindlustusteenuseid oma liikmetele. „Eestimaa Talupidajate Keskliit koondab üle-Eesti talupidajaid. Meie liikmeteks on pereettevõtjad, kes elavad ja töötavad maapiirkondades ning seisavad selle …

Loe lisa...