12
Dec

Tamm: hindame põllumajandussektori esindajate suurt tööpanust

Maaeluministeerium PRESSITEADE 12.12.2018 Tamm: hindame põllumajandussektori esindajate suurt tööpanust Eile, 11. detsembril toimus Maaeluministeeriumis põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu (PMAN) istung, kus päevakorras olid mesilaspere toetus, muudatused seoses põllumajandusloomade registrile antavate andmete edastamisega, Euroopa Komisjoni teatis biomajanduse strateegia kohta, investeeringumeetmete elluviimise tähtaegade pikendamine ja ülevaade põllumajandussektori 2017. aasta tulemustest. „Tänan meie sotsiaalpartnereid 2018. aastal toimunud viljaka koostöö eest. Tänu sellele on …

Loe lisa...
12
Dec

VTA: Internetis müüakse ebaseaduslikke toidulisandeid

Veterinaar- ja Toiduamet PRESSITEADE 12.12.2018 VTA: Internetis müüakse ebaseaduslikke toidulisandeid Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) on tuvastanud käesolevaks hetkeks 28 toodet, mille puhul pole ametit teavitatud. Antud toodete müük Eestis on ebaseaduslik, kuna VTA-d tuleb toidulisandi turule viimisest teavitada. Toidulisandite müük on seadusega vastuolus, kui: toidulisandite turule viimisest ei ole teavitatud Veterinaar- ja Toiduametit; toodetele omistatakse haigusi ravivaid, leevendavaid või ennetavaid …

Loe lisa...
11
Dec

Saaremaa ja Muhu toidupakkujad kogunevad Kuressaares

Maaeluministeerium PRESSITEADE 11.12.2018 Saaremaa ja Muhu toidupakkujad kogunevad Kuressaares Homme, 12. detsembril toimub Kuressaare kultuurikeskuses kell 13.00 – 16.30 Saaremaa ja Muhu toidupakkujate ja –tootjate kontaktüritus. Alates poole viiest on kohalikke maitseid uudistama oodatud kõik huvilised. „Kuressaares toimuv kontaktüritus toidutootjatele ja toidupakkujatele on  Saare- ja Muhumaa toiduvaldkonna inimestele hea võimalus kokku tulla ning uusi koostöösuhteid luua. Loodetavasti annab kolmapäevane kohtumine …

Loe lisa...
10
Dec

Põllu-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus viib õppurid ettevõtetesse

Maaeluministeerium PRESSITEADE 10.11.2018 Põllu-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus viib õppurid ettevõtetesse Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas määruse, mille alusel esitatakse erandkorras 2018. aasta neljandas kvartalis läbiviidud praktika kohta taotlus 2019. a jaanuaris. Määrus aitab kaasa õppurite praktikate sooritamisele ettevõttes. „Soovime toetuse maksmisega ergutada põllumajandusvaldkonna ettevõtetes praktika läbiviimist. Koostöö ettevõtete ja õppeasutuste vahel on väga oluline, et arendada õppurite praktilisi oskusi, et …

Loe lisa...
10
Dec

Järgmisel kevadel võtab Vana-Võromaa Pärnumaalt üle toidupiirkonna tiitli

Maaeluministeerium PRESSITEADE 10.12.2018 Järgmisel kevadel võtab Vana-Võromaa Pärnumaalt üle toidupiirkonna tiitli Maaeluministeeriumi korraldatud 2019. aasta toidupiirkonna konkursi võitjaks valiti nelja kandidaadi seast Vana-Võromaa. Aasta toidupiirkonda valitakse, et aidata tutvustada kohalikku toitu ja toidukultuuri. „Toidupiirkonnaks valimine aitab tutvustada kohaliku toidu eripära ning tuua piirkonnale rohkem tähelepanu,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Vana-Võromaale tõi tiitli pikaajaline töö kohaliku toidu väärtustamise ja arendamise vallas …

Loe lisa...
7
Dec

#GrowNoThrown – Copa ja Cogeca käivitas uue digitaalse portaali

Copa-cogeca PRESSITEADE 05.12.2018 #GrowNoThrown – Copa ja Cogeca käivitas uue digitaalse portaali, et suurendada põllumajandussektori pühendumust toidu raiskamise ja jäätmete vastu võitlemisel. Need, kes on teadlikud ajast, ressurssidest ja pingutustest, mis kuluvad toiduainete kasvatamiseks, ei taha näha toidu raiskamist. Sellel nädalal toimunud COP24 algusega otsustati ELi põllumajandustootjate ja ühistute organisatsioonide poolt käivitada uus veebiportaal, et jagada häid tavasid ja konkreetseid …

Loe lisa...
3
Dec

Detsember

1.12 – PRIA otsustab otsetoetuste ja pindala üleminekutoetuste ühikumäära PRIA teeb otsetoetuste taotluse (ÜPT, ROH, NPT, PKV, VPT, PTK) ja pindala üleminekutoetuste (PTO, SEL) rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 1.12 – tahe- ja sügavallapanusõnniku laotamine keelatud 1.12 – tahe- ja sügavallapanusõnniku auna ladustamine keelatud 18.12 – hilisem kuupäev Keskkonnaametile sõnniku auna ladustamise teavitamisest, kui soovid hakata aunastama alates 1.01.2019 vähemalt …

Loe lisa...
3
Dec

Maailmas ületab teravilja tarbimine selle tootmist

Maaeluministeerium PRESSITEADE 30.11.2018 Maailmas ületab teravilja tarbimine selle tootmist 30. novembril toimus Eesti Maaülikooli peahoones Viljelusvõistlus 2018 lõpukonverents, kus Maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti andis kuulajatele ülevaate Eesti taimekasvatushooajast 2018. aastal ja valdkonna tulevikuplaanidest. „Rahvusvaheline teraviljanõukogu prognoosib, et käesoleval aastal ületab maailmas teravilja tarbimine selle tootmist ning samal ajal on maailmas nelja viimase aasta madalaim teraviljavaru. Ka Euroopa Liidus on sarnane …

Loe lisa...
3
Dec

Ekspordinõukogus jagasid oma kogemusi „Food From Finland“ eestvedajad

Maaeluministeerium PRESSITEADE 29.11.2018 Ekspordinõukogus jagasid oma kogemusi „Food From Finland“ eestvedajad 28. novembril toimus Maaeluministeeriumis ekspordinõukogu koosolek, kus soomlased jagasid oma kogemusi toidusektori ekspordi edendamisel, anti ülevaade Veterinaar- ja Toiduameti tegevustest ekspordisihtturgude avamisel ning tutvustati Eesti toidu programmi arenguid. Kohtumisel jagasid oma kogemusi toidusektori ekspordi edendamisest ning riigi toest toidusektori ettevõtetele Soome programmi „Food from Finland“ eestvedajad. Programmi raames korraldatakse …

Loe lisa...
3
Dec

Tamm rõhutas konverentsil ekspordi olulisust

Maaeluministeerium PRESSITEADE 28.11.2018 Tamm rõhutas konverentsil ekspordi olulisust Maaeluminister Tarmo Tamm tegi Tartus toimunud konverentsil „Põllumajanduse äriplaan 2019“ avaettekande, milles kõneles Eesti põllumajanduses valitsevast olukorrast ja suundumustest, ekspordist, impordist ja toetustest. Maaeluminister Tarmo Tamme sõnul peaks Eesti praeguses majandusarengu etapis ekspordile panustama: „Eksport on see, mis teeb meid rikkaks. Puhas loodus, toodangu kõrge kvaliteet ning toimiv ja tõhus järelevalvesüsteem on …

Loe lisa...