28
Jun

Allkirjastati Kesk- ja Ida-Euroopa riikide biomajanduse algatuse BIOEAST ühisdeklaratsioon

Maaeluministeerium PRESSITEADE 28.06.2019 Allkirjastati Kesk- ja Ida-Euroopa riikide biomajanduse algatuse BIOEAST ühisdeklaratsioon BIOEAST ühisdeklaratsioonile andsid maikuus allkirjad Kesk- ja Ida-Euroopa (KIE) riikide põllumajanduse ja teaduse valdkonna esindajad. Rumeenia on lubanud allkirjastada deklaratsiooni peale 30. juunit, kui lõpeb nende Euroopa Liidu eesistumise periood.   Maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai ütles, et osalemine BIOEAST algatuses toetab biomajanduse arengut …

Loe lisa...
27
Jun

Euroopa Toiduohutusamet: 95,9% analüüsitud proovidest vastas nõuetele

PRESSITEADE Maaeluministeerium 27.06.2019 Euroopa Toiduohutusamet: 95,9% analüüsitud proovidest vastas nõuetele 2017. aasta seiretulemuste kohaselt suurem osa Euroopas tarbitavast toidust ei sisalda pestitsiidide toimeainete jääke või sisaldab neid lubatud piirides. Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) järeldas seiretulemuste alusel, et praeguste teadusandmete kohaselt ei kujuta akuutne ja krooniline saadavus riski tarbija tervisele. EFSA avaldas eile iga-aastase taimekaitsevahendite jääkide aruande, mis on koostatud liikmesriikide seireprogrammide tulemuste põhjal. 2017. aastal …

Loe lisa...
27
Jun

MES hakkab taas andma laenu põllumajandus- ja toiduainesektori ettevõtjatele

Maaeluministeerium PRESSITEADE 27.06.2019 MES hakkab taas andma laenu põllumajandus- ja toiduainesektori ettevõtjatele Maaeluminister Mart Järvik ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) juhatuse esimees Raul Rosenberg allkirjastasid Maaeluministeeriumi ja MES-i vahelise halduslepingu muudatuse, mis võimaldab MES-il taas põllumajanduse ja toiduainetööstuse sektorile täiendavalt laenutooteid pakkuda. „MES-i pakutavad laenud peavad aitama edendada uuendusmeelset ettevõtlust, luua maapiirkondades uusi töökohti ning tuua selle kaudu inimesi maale …

Loe lisa...
25
Jun

Rahvusvahelise operatsiooni Silver Axe IV käigus peatati 550 tonni ebaseaduslikke taimekaitsevahendeid

PRESSITEADE Maaeluministeerium 25.06.2019  Rahvusvahelise operatsiooni Silver Axe IV käigus peatati 550 tonni ebaseaduslikke taimekaitsevahendeid Rahvusvahelise operatsiooni käigus kontrollisid pädevad asutused Euroopa suurtes sadamates, lennujaamades ning maismaa piiripunktides mitmeid saadetisi. Kui 2018. aastal peatati 360 tonni,  siis sel aastal peatati koguseliselt 35% enam ehk 550 tonni ebaseaduslikke taimekaitsevahendeid. Selle kogusega on võimalik töödelda 49 000 ruutkilomeetrit ehk üle oleks saanud pritsida peaaegu kogu …

Loe lisa...
24
Jun

Eesti plaanib tugevdada põllumajanduslikku koostööd Alžeeria, Egiptuse ja Tuneesiaga

PRESSITEADE Maaeluministeerium 24.06.2019 Eesti plaanib tugevdada põllumajanduslikku koostööd Alžeeria, Egiptuse ja Tuneesiaga Maaeluminister Mart Järvik kohtus Alžeeria, Egiptuse ja Tuneesia kolleegidega, et tugevdada koostööd põllumajanduses ja suurendada põllumajandustoodete kaubavahetust.   Kohtumisel Alžeeria põllumajanduse ja maaelu arengu minister Chérif Omariga allkirjastati vastastikuse mõistmise memorandum põllumajanduse ja kalanduse osas. Memorandumi olulisusest rääkinud maaeluminister Mart Järvik rõhutas, et meil on häid eeldusi koostöö süvendamiseks. …

Loe lisa...
24
Jun

Eesti ja Kasahstani koostöölepe loob head võimalused tõuloomakasvatajatele

PRESSITEADE Maaeluministeerium 23.06.2019 Eesti ja Kasahstani koostöölepe loob head võimalused tõuloomakasvatajatele Täna, 23.06 allkirjastasid maaeluminister Mart Järvik ja Kasahstaniasepõllumajandusminister Gulmira Isajeva koostööleppe põllumajanduse valdkonnas,muu hulgas arutati võimalusi tõuloomade ekspordi ja teaduskoostöö osas. „Kasahstan plaanib lähiaastatel osta välismaalt miljon tõulooma, mis oleks Eesti tõuloomakasvatajatele hea võimalus,“ ütles maaeluminister Järvik. Kasahstani esindajad kinnitasid valmisolekut aidata Eesti tõuloomakasvatajaid, kel on soov viia loomi …

Loe lisa...
24
Jun

Jätkub Eesti ja Ukraina tihe koostöö kalandussektoris

PRESSITEADE Maaeluministeerium 23.06.2019 Jätkub Eesti ja Ukraina tihe koostöö kalandussektoris Maaeluminister Mart Järvik kohtus Roomas Ukraina asepõllumajandusminister Olena Kovaliovaga, et arutada riikidevahelist koostööd põllumajanduse ja kalanduse valdkonnas. Maaeluminister Mart Järviku sõnul on koostöö Ukrainaga olnud väga hea. „Meie ettevõtjate huvi Ukraina turu vastu on suur, eriti kalatoodete osas,“ ütles maaeluminister Mart Järvik. Ukraina on kilu ja räime ekspordi sihtturgudelt Soome …

Loe lisa...
24
Jun

Algas ühise põllumajanduspoliitika uue perioodi strateegiakava koostamine

PRESSITEADE Maaeluministeerium 21.06.2019 Täna algas ühise põllumajanduspoliitika uue perioodi strateegiakava koostamine Maaeluministeeriumis toimus esimene Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakava 2021–2027 ettevalmistava juhtkomisjoni istung. Kava koostamise eesmärk on edendada põllumajandust, toidutootmist ja maaelu. ÜPP strateegiakava hakkab hõlmama nii põllumajanduse otsetoetusi kui ka maaelu arengu toetusi. Liikmesriikidele on antud senisest suurem otsustusõigus, milliseid tegevusi ja kuidas toetada. See aitab lihtsustada ja …

Loe lisa...
24
Jun

Aafrika ja Euroopa Liidu deklaratsioon toetab põllumajanduse arendamist

PRESSITEADE Maaeluministeerium 21.06.2019 Aafrika ja Euroopa Liidu deklaratsioon toetab põllumajanduse arendamist 21. juunil osales maaeluminister Mart Järvik Itaalias Roomas toimuval kolmandal Aafrika Liidu ja Euroopa Liidu põllumajandusministrite kohtumisel, kus allkirjastati Aafrika ja Euroopa Liidu deklaratsioon. „Põllumajandussektor on oluline toiduga kindlustatuse tagamisel ning töökohtade loomisel, eriti maapiirkondades,“ ütles maaeluminister Mart Järvik deklaratsioonist rääkides. „Deklaratsioonis rõhutatakse ka toiduohutuse olulisust, eriti inimeste õigust tarbida …

Loe lisa...