30
May

Avatud toidutööstused ootavad külalisi 1. juunini

Maaeluministeerium PRESSITEADE 30.05.2019 Avatud toidutööstused ootavad külalisi 1. juunini Avatud toidutööstuste nädal on täies hoos ning seni on tööstuseid juba külastanud või külastustele registreerunud pea 1000 inimest. Tööstuseid on võimalik külastada veel 1. juunini. Ekskursioonidele registreerumine on veel avatud ning vabu kohti on ka laupäevastele külastustele. Harju- ja Viljandimaal võivad rõõmustada piimatoodete sõbrad, sest nii Esko talus kui ka Pajumäe …

Loe lisa...
30
May

Eestis väheneb jätkuvalt seakatku nakatunud metssigade arv

Maaeluministeerium PRESSITEADE 30.05.2019 Eestis väheneb jätkuvalt seakatku nakatunud metssigade arv Sigade Aafrika katk (SAK) ei ole meie metsadest veel täielikult kadunud. Siiski väheneb nakatunud metssigade arv järk-järgult, käesoleval aastal oli see 15. mai seisuga uuritud metssigadest 51, ehk peaaegu neli korda vähem kui möödunud aasta sama perioodi jooksul. Maaeluminister Mart Järvik ütles, et kuigi sel ja eelmisel aastal ei ole leitud ühtegi …

Loe lisa...
29
May

Toetatakse põllumajandustoodete turustamist

Maaeluministeerium PRESSITEADE 29.05.2019 Toetatakse põllumajandustoodete turustamist Maaeluminister Mart Järvik allkirjastas Eesti maaelu arengukava 2014−2020 raames antava lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetuse määruse, mille eesmärk on soodustada põllumajandustootjate koostööd oma toodete turustamisel. „Selle toetusega saame kaasa aidata toidu tootmise ja töötlemise tarneahela toimimise parandamisele, võimaldades põllumajandustootjatel üheskoos välja arendada uusi turustuskanaleid ning saavutada senisest …

Loe lisa...
28
May

Minister Järvik: diislikütuse aktsiisisoodustus on põllumajandussektorile jätkuvalt väga tähtis

Maaeluministeerium PRESSITEADE 28.05.2019 Minister Järvik: diislikütuse aktsiisisoodustus on põllumajandussektorile jätkuvalt väga tähtis Täna, 28. mail toimus Maaeluministeeriumis põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu (PMAN) istung, kus päevakorras olid õhusaasteainete vähendamise programmi, põllumajanduses kasutatava erimärgistatud diislikütuse aktsiisisoodustuse skeemi võimalike muudatuste, taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava 2019–2023 ja toidutarneahela ametliku kontrolli määruste rakendamise ettevalmistuste tutvustus. Kohtumisel arutati eriotstarbelise diislikütuse senise kasutamise olukorda ja praktikas ilmnenud probleeme, …

Loe lisa...
28
May

Koolilapsed saavad võimaluse kokata peakoka kombel

Maaeluministeerium PRESSITEADE 28.05.2019 Koolilapsed saavad võimaluse kokata peakoka kombel Septembris ja oktoobris külastavad Eesti peakokad põhikoole, kus annavad kodundustunde, kokkavad koos lastega ning tutvustavad toiduvalmistamise põhitõdesid. Projekt toimub Maaeluministeeriumi ja Eesti Peakokkade Ühenduse (EPÜ) koostöös. „Loodame, et suudame sellise vahva projekti abil kasvatada laste huvi toiduvalmistamise vastu ning muuta kodundustunnid elavamaks ja huvitavamaks,“ sõnas maaeluminister Mart Järvik. „Lisaks on see hea võimalus näidata lastele, …

Loe lisa...
27
May

Avatud toidutööstuste nädala avaüritusel võeti luubi alla noored tarbijad

Maaeluministeerium PRESSITEADE 27.05.2019 Avatud toidutööstuste nädala avaüritusel võeti luubi alla noored tarbijad Täna, 27. mail toimus Salvestis avatud toidutööstuste nädala avaüritus, kus toidutööstuste esindajad ja teadlased arutlesid selle üle, kuidas jõuda oma toodete ja sõnumitega noorte tarbijateni. Ühiselt jõuti järeldusele, et noored on väga teadlikud tarbijad, kelle tähelepanu püüdmiseks tuleb kasutada uudseid kommunikatsioonimeetodeid ning põhjalikku eeltööd teha. Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja …

Loe lisa...
24
May

Maaelu Edendamise Sihtasutuse uus strateegia seab eesmärgiks tuua inimesed maale tagasi

Maaeluministeerium PRESSITEADE 24.05.2019 Maaelu Edendamise Sihtasutuse uus strateegia seab eesmärgiks tuua inimesed maale tagasi Täna, 24. mail toimus Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) nõukogu uue koosseisu esimene nõupidamine, kus arutati uue tegevusstrateegia väljatöötamist ning MES-i kaudu korraldatud põllumajandusliku nõustamissüsteemi edasiarendamist. „Uue strateegia põhieesmärk on maapiirkondade elujõu tugevdamine ning liiga suureks paisunud regionaalsete lõhede ületamine. Selleks on vaja inimesed, eelkõige noored pered …

Loe lisa...
24
May

Kõige rohkem taotleti PRIAlt toetust Tartu- ja Lääne-Virumaa mesilasperedele

PRESSITEADE 24.05.2019 Kõige rohkem taotleti PRIAlt toetust Tartu- ja Lääne-Virumaa mesilasperedele 2019. aastal esitas PRIA põllumajandusloomade registrile oma andmed 1911 mesinikku. TARU toetust sai sel aastal taotleda esmakordselt ning seda võimalust kasutasid 1385 mesinikku üle Eesti. Keskmiselt on ühel mesinikul, kes toetust taotlesid 21 mesilasperet. Suurimad Eesti mesilad on 100-200 taruga. Alates 2019. jaanuarist on registrit teavitanud mesilaste pidamisest 331 …

Loe lisa...
24
May

Kalandus ja vesiviljelus ootavad innovaatilisi ettevõtjaid

Maaeluministeerium PRESSITEADE 24.05.2019 Kalandus ja vesiviljelus ootavad innovaatilisi ettevõtjaid Maaeluministeerium saatis eelnõude infosüsteemi kaudu ministeeriumitele kooskõlastamiseks kalapüügi ja vesiviljeluse innovatsiooniosaku toetuse määrused. Kalapüügi innovatsiooniosaku toetuse ja vesiviljeluse innovatsiooniosaku toetuse peamised eesmärgid on suurendada innovatsiooni abil sektori konkurentsivõimet ja majandustulemuste kasvu. „Lisaks on toetuste eesmärk edendada tööhõivet keskkonnasäästliku, ressursitõhusa, uuendusliku, konkurentsivõimelise ja teadmistel põhineva kalanduse ja vesiviljeluse toetamise kaudu,“ ütles maaeluminister …

Loe lisa...
23
May

Pindalatoetuse taotluse esitas PRIAle õigeaegselt ligi 14 000 klienti

PRESSITEADE 23.05.2019 Pindalatoetuse taotluse esitas PRIAle õigeaegselt ligi 14 000 klienti, mis on sama palju kui möödunud aastal samal ajal. Toetusi saab taotleda hilinemisega veel 17. juunini, aga siis vähendatakse toetusi 1% iga hilinetud tööpäeva kohta. PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhataja Tauno Taska sõnul tegid PRIA kliendid infotelefonile pindalatoetuse taotlemise perioodil umbes 2500 kõnet. „Peamiselt sooviti juhendamist ja nõu küsida seoses taotluse …

Loe lisa...