Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
9.11.2021

 

Põllumajandus- ja Toiduamet on lõpetanud tänavuse viljapuu-bakterpõletiku seire, mis kestis maikuust oktoobri lõpuni. Seire käigus viljapuu-bakterpõletiku tekitajat Erwinia amylovora’t ei leitud. Lisaks lõpetati kaks aastat kestnud piirangud 2019. aasta puhangu mõlemas koldes.

Põllumajandus- ja toiduameti (PTA) taimetervise ja paljundusmaterjali osakonna peaspetsialisti Birger Ilau sõnul tehti 2021. aasta seire käigus kokku 353 kontrolli ning analüüsiti 215 proovi, üheski seirekohas viljapuu-bakterpõletikku ei tuvastatud.

Eesti on viljapuu-bakterpõletiku suhtes tunnistatud kaitstavaks piirkonnaks. Sellise staatuse annab Euroopa Komisjon riikidele või piirkondadele, kus taimekahjustaja ei ole kohastunud ega levinud, ent mille territooriumi see soodsate keskkonnatingimuste tõttu ohustab.

Kaitstava piirkonna staatuse hoidmiseks korraldab PTA igal aastal põhjalikku viljapuu-bakterpõletiku seiret. „Seire eesmärk on veenduda, et kahjustajat Eestis ei esine ning samal ajal võimalikult varakult tuvastada haiguskolded, enne kui kahjustaja on edasi levinud,“ selgitab peaspetsialist. Ta lisab, et viljapuu-bakterpõletiku seire käigus kontrollitakse peremeestaimi puukoolides, viljapuuaedades, parkides, metsades ja mujal. „Igal aastal võetakse laboratoorseks analüüsiks proovid kõikides viljapuu-bakterpõletiku peremeestaimede istikuid tootvates puukoolides,“ sõnab ta.

2019. aastal tuvastati viljapuu-bakterpõletik kahes istikute tootmiskohas. Nakatunud istikud hävitati kohe ning kaitstava piirkonna staatuse säilitamiseks oli kahe aasta jooksul kohustuslik teha seiret kahjustaja leiukohtades ja nende läheduses. „Rakendatud tõrjemeetmed olid piisavad ning kahjustajat kummaski koldes kahe aasta jooksul ei tuvastatud,“ räägib Ilau, lisades, et tootmiskohtades on piirangud lõpetatud ning Eesti säilitab viljapuu-bakterpõletiku suhtes kaitstava piirkonna staatuse.

Kaitstava piirkonna staatuse tõttu tohib Eestisse tuua viljapuu-bakterpõletiku peremeestaimede istikuid vaid piirkondadest, mis on sellest kahjustajast vabad. Õunapuu, pirnipuu ja teiste peremeestaimede istikuid ostes peab veenduma, et taimedel oleks küljes taimepass, millel peab kindlasti olema märge „PZ Erwinia amylovora“ või „PZ ERWIAM“. See tagab, et istikud pärinevad viljapuu-bakterpõletiku suhtes vabadest piirkondadest ning Eestis toodetud istikute puhul kontrollitud tootmiskohtadest, kus on igal aastal viljapuu-bakterpõletiku määramiseks proovid võetud.

Suuremas osas Euroopa Liidu riikides on viljapuu-bakterpõletik levinud. Eestile sarnaselt on kaitstav piirkond kehtestatud ka Soomes ning Lätis, samuti Leedu teatud piirkondades. Lätist istikute ostmisel tuleb olla eriti tähelepanelik, sest Lätis on üha rohkem viljapuu-bakterpõletiku leide. 2021. aastal leiti Lätis seire käigus kuus uut levikukollet, samuti leiti seitse uut kollet eelmise aasta leiukohtade läheduses.

Viljapuu-bakterpõletik on roosõieliste puude ja põõsaste haigus, mille põhjustaja on bakter Erwinia amylovora. Seda peetakse üheks ohtlikumaks viljapuude haiguseks maailmas, kuna head viisid tema leviku peatamiseks puuduvad ning haigus võib väga kiirelt hävitada suure hulga taimi. Olulisemateks peremeestaimedeks on õunapuu, pirnipuu, pihlakas, tuhkpuu, viirpuu, ebaküdoonia.

Recommended Posts