Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
17.06.2022

 

Igal aastal teostab Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) Eesti inimeste toidulaua ohutuse tagamiseks taimekaitsevahendite (edaspidi TKV) jääkide kontrolle ja toidu nõuetekohasust läbi terve toidukäitlemise ahela. Proovide võtmine kasvab aasta aastalt ning tulemusi kajastatakse iga-aastaselt valminud aruandes.

Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialist Kristi Kallipi sõnul võeti toidus ja taimede söödavates osades leiduvate taimekaitsevahendite jääkide välja selgitamiseks 434 proovi, see teeb 34 proovi enam, kui aastal 2020 ja 50 proovi enam, kui aastal 2019.

PTA aruandest „Taimekaitsevahendite jäägid toidus 2021“ selgub, et nõuetele mittevastavaid proove, milles oli vähemalt ühe TKV jäägi kogus üle lubatud piirnormi või mahetoode, millest tuvastati TKV jääk, oli 2021. aastal 22 ehk 5% kõigist analüüsitud tava ja mahepõllumajanduslikest toodetest.

„Mahe päritoluga taimed ja nende saadused või nendest valmistatud tooted ei tohi sisaldada TKV jääke, kuna vastasel juhul pole tegemist mahetoiduga,“ rõhutas Kallip.

Kui PTA tuvastas tootes TKV jääke üle vastavale jäägile kehtestatud piirnomi, siis Kallipi sõnul järgnes sellele antud toidupartii turult eemaldamine ning selle toidu tootja või müüja suhtes algatati järelevalvemenetlus.

Täiendavad andmed ja selgitused leiate aruandest, mis asub ameti kodulehel (link: https://pta.agri.ee/saasteained#taimekaitsevahendite)

 

Taust

Kaasaja põllumajanduse lahutamatuks osaks on taimekaitsevahendite kasutamine, mida tuleb teha kooskõlas nõuetega, et ei ohustataks keskkonda ja inimeste tervist.

Aruanne koondas kokku proovide analüüsitulemused, mis tehti PTA toiduohutuse kontrolli raames ja taimekaitsevahendite kasutamise järelevalve käigus.

TKV toimeainete jäägid ei kujuta automaatselt ohtu inimese tervisele, kuna normid on kehtestatud varuga. Toidust tulenevate ohtude riskide hajutamiseks on tarbijal soovituslik toituda tasakaalustatult ja mitmekesiselt.

Recommended Posts