Maaeluministeerium
PRESSITEADE
09.08.2021

 

Valitsus otsustas jätkata laenukäenduse kriisimeetme rakendamisega aasta lõpuni. Meede on suunatud Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) kaudu koroonakriisi mõjude leevendamiseks maapiirkonna ettevõtjatele.

„MESi kaudu rakendatavad COVID-19 mõjude leevendamise meetmed on olnud sektori jaoks väga olulised ja aidanud neil kriisi üle elada. Edukaks võib pidada ka meetmete rakendamist, kuid sellegipoolest on osa COVID-19 laenurahast veel kasutamata. Laenuraha jääk esimese poolaasta seisuga on 9,4 miljonit eurot,“ lausus maaeluminister Urmas Kruuse.

Ministri sõnul otsustas valitsus olemasoleva laenujäägi suunata käendusreservi suurendamiseks, mis annab võimaluse suurendada käenduste mahtu ning tagada käenduste pakkumist kuni aasta lõpuni.

Laenukäendust pakub MES nii põllumajandustootjatele, toiduainetööstustele kui ka muudele maapiirkonnas tegutsevatele ettevõtjatele. Käendusreservi suurendamine annab võimaluse kaasata panku sektori rahastamisse senisest enam, pakkudes MESi kaudu pangalaenudele tagatisi.

„COVID-19 käendused on olulised, sest võimaldavad parematel tingimustel ettevõtjatele laene tagada ja on abiks ettevõtete finantseerimisel piirangute ajal,“ sõnas MESi juhatuse esimees Raul Rosenberg.

Alates 2020. aasta maikuust pakub riik MESi kaudu koroonaviiruse levikuga seotud mõjude leevendamiseks laenu (100 miljoni euro ulatuses), laenukäendust (50 miljoni euro ulatuses) ja põllumajandusmaa kapitalirendi tehinguid (50 miljoni euro ulatuses).

Praeguseks on MES langetanud positiivseid otsuseid laenukäenduste puhul kokku 46,9 miljoni euro ulatuses, laenude puhul 85,6 miljoni euro ning kapitalirendi puhul 4,6 miljoni euro ulatuses.

Recommended Posts