Eesti Taimekasvatuse Instituut
Pressiteade
17.01.2022

 

‘Aita’ on teine Eestis aretatud registreeritud talirüpsisort nii sordilehes kui sordikaitse all.

Talikultuuride aretuse üheks olulisemaks eesmärgiks on väga hea talvekindlus. Just selle näitaja alusel jäigi ‘Aita’ veel aretisena silma Lea Naritsale, kes tegeleb Eesti Taimekasvatuse Instituudis õlikultuuride aretamisega.

Kui rapsi on keeruline Eestis kasvatada maheviljeluses, siis rüps ‘Aita’ on näidanud ühtlaselt kõrget saagitaset mõlemas viljelusviisis.

Mitmel aastal on kontrollitud aretist nii tava- kui mahetingimustes. Tulemused on olnud alati  head. Lisaks ühtlasele saagitasemele iseloomustab ‘Aitat’ väga hea toorproteiinisisaldus ja madal glükosinolaatide sisaldus, eriti maheviljeluses kasvamisel. Sordil on katsetes olnud keskmine haiguskindlus.

‘Aita’ taimed valmivad kuni kaks päeva varem kui sordil ‘Legato’, sobitudes hästi koristuskonveierisse, hajutades koristusaegseid pingeid ja aitab vältida koristuskadusid. Rüps on hea eelvili talinisule, tänu varasemale koristusele saavad tootjad juba varem ette valmistada sügiskülviks.

Lea Narits on töötanud Jõgeval alates 2004. aastast. Esimene Naritsa aretatud talirüpsisort ‘Legato’ jõudis Eesti sordilehele 2015.aastal ja Soome sordilehele 2017. aastal. Lisaks talirüpsi aretamisele on ta panustanud kaunviljade arengusse. Tema osalemisel on loodud  sojauba ‘Laulema’ ja hernesort ‘Leili’. Lea pädevuses on varem sordilehte võetud kaunviljade ja õlikultuuride säilitusaretus.

Talirüpsi ‘Aita’ sordilehele jõudmine annab tootjatele uue valiku arvestades ka rohepöörde tingimusi.

Talirüpsisordi ‘Aita’ Soome sordilehele võtmise katsed kestavad.

Fotod: talirüps_1, talirüps_2, Lea Narits.

Kõneisikud:

Lea Narits
e-post: lea.narits@etki.ee
telefon: 5346 8199

Pille Ardel
Direktori
e-post: pille.ardel@etki.ee
telefon: 510 1311

Recommended Posts