Hea ühistegevuse huviline!

Info ühistegevuse pikaajalise programmi ürituste kohta 2019.a. veebruaris ja märtsis.

Anname teada, et nüüdsest on võimalik koolitused ja infopäevad oma ühistu liikmetele külla kutsuda.

Pakume teile võimalust, et korraldame üritused teile sobivas Eesti linnas.

—————

07.02.2019 toimub infopäev: „Kuidas lahendada konflikte?“ (Muhu).

15.02.2019 toimub koolitus: „Riskijuhtimine põllumajanduses“ (Tartu).

15.03.2019 toimub infopäev: „Ebaausate kaubandustavade vastane kaitse ja head tavad toiduainete tarneahelas“ (Tartu).

—————

07.02.2019 toimub infopäev: „Kuidas lahendada konflikte?“

Asukoht: Hellamaa Külakeskus, Hellamaa küla, Muhu vald.

Ootame osalema ühistute liikmeid.

07.02.2019 infopäeva ajakava:

10:45 – 11:00 Registreerimine

11:00 – 12:30 Usalduse loomine ja konfliktide ennetamine ühistus

12:30 – 13:00 Kohvipaus

13:00 – 14:30 Töövormid konfliktsete teemade arutamiseks

14:30 – 14:45 Tagasiside

Lektoriks on HAL Koolitus OÜ koolitaja Ene Seidla.

—————

15.02.2019 toimub koolitus: „Riskijuhtimine põllumajanduses“

Asukoht: Eesti Maaülikool, Fr. R. Kreutzwaldi 1A, Tartu 51014, ruum 0045.

Ootame osalema ühistute juhtkonda ja nõukogu.

15.02.2019 koolituse ajakava:

09:15 – 09:30 Registreerimine ja tervituskohvi

09:30 – 12:00 Riskijuhtimine põllumajanduses – Rando Värnik

12:00 – 12:45 Lõunapaus

12:45 – 14:45 Ühistegevus ja riskijuhtimine – Kalle Kits

14:45 – 15:00 Tagasiside

Lektoriteks on Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituudi professor ning ühistegevuse pikaajalise programmi eestvedaja Rando Värnik ja Mudasilla Talu peremees Kalle Kits.

Õppekavaga on võimalik tutvuda järgmisel lingil: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=9882&id_ay_toimumine=12984&systeemi_seaded=3,1,12,1

—————

15.03.2019 toimub infopäev: „Ebaausate kaubandustavade vastane kaitse ja head tavad toiduainete tarneahelas“.

Asukoht: Eesti Maaülikool, Fr. R. Kreutzwaldi 1A, Tartu 51014, ruum 0045.

Ootame osalema ühistute juhtkonda ja liikmeid.

15.03.2019 infopäeva ajakava:

10:45-11:00 Registreerimine ja tervituskohv

11:00-12:00 Ülevaade Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes erinevaid ebaausaid kaubandustavasid – Kaie Laaneväli-Vinokurov

12:00-13:00 Ebaausad kauplemispraktikad ning võimalused nendevastaseks kaitseks – Meeli Lindsaar

13:00-13:30 Kohvipaus

13:30-14:30 Diskussioon teemal – Ebaausate kaubandustavade vastane kaitse ja head tavad toiduainete tarneahelas – Rando Värnik, Kaie Laaneväli-Vinokurov, Meeli Lindsaar

14:30-14:45 Tagasiside

Lektoriteks on Maaeluministeeriumi põllumajanduspoliitika osakonna põllumajanduse ja toidusektori arengu büroo peaspetsialist Kaie Laaneväli-Vinokurov, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja toiduvaldkonna nõunik Meeli Lindsaar ja Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituudi professor ning ühistegevuse pikaajalise programmi eestvedaja Rando Värnik.

Eelregistreerimine on kindlasti vajalik (vastavalt kuni 04.02.2019; 12.02.2019; 08.03.2019), sest osalejate arv on piiratud. Lisainfo saamiseks ja eelregistreerimiseks palume saata e-mail programmi assistendile: liis.volli@emu.ee. Eelregistreerimiseks palume osalejatel saata järgnev informatsioon: ettevõtlusvorm ja nimi; ettevõtlusvaldkond; reg. number; osaleja nimi; osaleja ametikoht; osaleja isikukood; osaleja telefoninumber. Registreerimisel esitatud isikuandmed edastatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile.

„Teabematerjal alustavale ühistule“ – http://yhistegevus.emu.ee/index.php/informatsioon/valjaanded/teabematerjalid/

Teabematerjal: „Toodete eksport ja turustamine“ – http://yhistegevus.emu.ee/index.php/informatsioon/valjaanded/teabematerjalid/

Teabematerjal: „Liikmete kaasamine otsustusprotsessidesse“ – http://yhistegevus.emu.ee/index.php/informatsioon/valjaanded/teabematerjalid/

Käsiraamat: „Ühistu loomise käsiraamat“ – http://yhistegevus.emu.ee/index.php/informatsioon/valjaanded/kasiraamatud/

Ürituste korraldamist toetatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.

Koostöös teeme paremini!

Recommended Posts