Maaeluministeerium
PRESSITEADE
04.02.2022

Maaeluminister Urmas Kruuse allkirjastas turuarendustoetuse määruse muudatuse, millega luuakse toetuse saajatele võimalus viia toetatav tegevus ellu ja teha kulud pikema tähtaja jooksul, kui seda võimaldas seni kehtinud määrus. Muudatus on oluline koroonaviiruse levikust tulenenud viivituste tõttu, mis on takistanud kavandatud tegevuste elluviimist määratud tähtajaks. Tegevuste elluviimise pikendamist aktsepteeritakse vaid põhjendatud juhtudel.

„Peame arvestama, et maailm on muutunud ning toetusesaajad ei pruugi endast sõltumatutel põhjustel alati jõuda tegevusi algselt plaanitud aja jooksul ellu viia. Allkirjastatud määrusemuudatus võimaldabki põhjendatud juhtudel tegevuste elluviimiseks ettenähtud aega aasta võrra pikendada,“ selgitas Urmas Kruuse.

Turuarendustoetust makstakse riigieelarvest ja selle eesmärk on edendada põllumajandus- ja toidusektori konkurentsivõimet. Toetust saavad taotleda toiduainetööstuse või põllumajandustoodete tootmise valdkonnas tegutsevad mittetulundusühingud või Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel ja korras tunnustatud tootjarühmad.

„Praegu on eriti oluline toetada kontaktide loomist välisturgudel ning kui peaks juhtuma, et mõni rahvusvaheline mess lükatakse vahetult enne toimumist edasi, kuid toetusesaaja on juba heas usus kulusid teinud, on võimalik tegevus esitatud taotluse alusel ellu viia pikema aja jooksul,“ ütles maaeluminister Kruuse.

Uus turuarendustoetuse taotlusvoor on avatud 1.–15. veebruarini. Tänavu saab toetust taotleda välisriigis või rahvusvahelisel virtuaalselt toimuval messil osalemiseks, välisriigis toimuva turundusürituse korraldamiseks või messi külastamiseks.

Recommended Posts