Maaeluministeerium
PRESSITEADE
12.05.2022

 

Toiduainetööstused ja põllumajandusettevõtted saavad peagi taotleda erakorralist toetust

Regionaalminister Madis Kallas allkirjastas eile erakorralise toetuse määruse toidujulgeoleku tagamiseks ja põllumajanduse konkurentsivõime säilitamiseks.

Toetuse eesmärk on leevendada energia, kütuse ja toorme hinnatõusu mõju põllumajandustootjate ja toiduainetööstuste konkurentsivõimele ja seeläbi tugevdada toidujulgeolekut.

„Kohalikud toiduainetööstused ja põllumajandustootjad seisid möödunud aastal silmitsi suure hinnatõusuga, mis seadis ohtu nende konkurentsivõime. Seetõttu on 2023. aasta riigieelarvest eraldatud 10 miljonit eurot ettevõtete tootmise  säilimiseks ja toidujulgeoleku tagamiseks,“ põhjendas erakorralise toetuse vajadust Madis Kallas.

Toetust saavad taotleda toiduainetööstused ning põllumajandustootjad, kes tegelevad sea- või linnulihakasvatusega, munatootmisega, kartuli-, puuvilja- või köögiviljakasvatusega või katmikaiandusega.

Toetuse taotluse saab PRIA e-teenuse keskkonna kaudu esitada toiduainetööstuse tegevusvaldkonnas ajavahemikul 14.–21. juunini ja põllumajandustoodete esmatootmise tegevusvaldkonnas ajavahemikul 4.–11. juulini.

Toetus makstakse välja hiljemalt 31. detsembriks.

Toetuse väljamaksmiseks on vajalik riigiabi loa olemasolu. Taotluse loa saamiseks on Maaeluministeerium Euroopa Komisjonile esitanud.

 

Recommended Posts