Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet
Pressiteade
4. juuli 2023

 

Tänasest saavad põllumajandustoodete esmatootmisega tegelevad ettevõtjad esitada taotlusi erakorralise toetuse saamiseks

Täna, 4. juulil avanes e-PRIAs toidujulgeoleku tagamiseks ja põllumajanduse konkurentsivõime säilitamiseks loodud erakorralise toetuse taotluste vastuvõtt põllumajandustoodete esmatootjatele. Taotlusi saab esitada 11. juulini.

Erakorralist toetust antakse füüsilisest isikust ettevõtjale või juriidilisele isikule, kes tegeleb põllumajandustoodete esmatootmisega ühes järgmistest tegevusvaldkondadest:

–        seakasvatus;

–        linnukasvatus;

–        kartuli-, köögivilja-, puuvilja-, marja- ja maasikakasvatus avamaal;

–        köögivilja-, köögivilja- ja maitsetaime-, maasika- ning lillekasvatus köetavas kasvuhoones.

PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell ütleb: „Avanenud voor on teine sellesuvistest erakorralise toetuse taotlusvoorudest. Juunikuus võttis PRIA vastu toiduainetööstustele mõeldud toetuse taotlusi ning nüüd põllumajandustoodete esmatootmisega tegelevate ettevõtjate taotlusi. Loodame, et riiklik toetus aitab leevendada põllumajandustootjate keerulist olukorda.“

Käesoleva taotlusvooru eelarve on 4,9 miljonit eurot ja seda rahastatakse Eesti riigieelarvest riigiabina.

Toetuse ühikumäärad on järgmised:

–        emise kohta kuni 67 eurot;

–        emise kohta, keda peeti Saaremaal, kuni 80 eurot;

–        muu sea kohta kuni 4,30 eurot;

–        muu sea kohta, keda peeti Saaremaal, kuni 5,20 eurot;

–        broileri, pardi, hane ja kalkuni kohta kuni 0,85 eurot;

–        munakana kohta kuni 0,60 eurot;

–        vuti kohta kuni 0,13 eurot;

–        avamaal kartuli-, köögivilja-, puuvilja-, marja- ja maasikakasvatuse puhul kuni 100 eurot hektari kohta;

–        köetavas kasvuhoones köögivilja-, köögivilja- ja maitsetaimede-, maasika- või lillekasvatuse puhul kuni 8 eurot ruutmeetri kohta.

Kui taotluste rahastamise summa ületab toetuse eelarvet, vähendab PRIA ühikumäära taotlejate võrdse kohtlemise põhimõtet järgides.

PRIA teeb toetuse määramise otsused selliselt, et toetuse saaks toetuse saajale välja maksta hiljemalt 31. detsembril 2023, kuid mitte enne, kui Euroopa Komisjon on teinud riigiabi teatise kohta lubava otsuse.

Toetuse täpse sisu ja taotlemise tingimuste kohta saab täpsemat infotmeetme määrusest ja PRIA kodulehelt. Toetuste ja e-PRIA kasutamise kohta saab abi küsida, helistades PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679.

Recommended Posts