PRESSITEADE
Eestimaa Talupidajate Keskliit
06.09.2022.a. 

Talunike olukord pole kiita! Vabariigi Valitsusele tehti ühispöördumine

Eestimaa Talupidajate Keskliit ja Eesti Maakarja Kasvatajate Selts saatsid Vabariigi Valitsusele ühispöördumise seoses energiakriisi ja inflatsioonist põhjustatud suurte probleemidega põllumajandussektoris.

„Tekkinud turuolukorras ei kata toodangu turustamisest saadav tulu tootmiseks tehtavaid kulutusi enam ära. Kõrged sisendihinnad, eelkõige kõrged energiahinnad, on hüppeliselt suurendanud talunike tootmiskulusid ja praeguseks on juba mitmed väiketalud sattunud väga keerulisse olukorda,” rääkis Eestimaa Talupidajate Keskliidu juhatuse liige ja tegevjuht Kerli Ats.

Ühispöördumises selgitatakse talunike halvenenud olukorda. „Selgitame põllumajandustootjate nõrka positsiooni tarneahelas ning hinnakujunduses. Samuti toome konkreetseid ettepanekuid väiketalunike situatsiooni leevendamiseks,“ kommenteerib Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi tegevjuht ja tõuraamatupidaja Ege Raid

Käesolev kriis on oma mõjult võrreldav 2008-2009. aastal lahvatanud majanduskriisiga. Täna peavad Eesti talunikud konkureerima ühisel turul teiste Euroopa Liidu riikide põllumajandustootjatega. Paraku on Eestis elektrihind tõusnud enamikest teistest riikidest rohkem ja ka inflatsioon on Euroopa suurim. Ühispöördumises tehakse Vabariigi Valitsusele ettepanek laiendada elektrienergia universaalteenuse paketti ka talunikele ja talunike ühistutele.  Lisaks soovitakse, et riik inflatsioonilises olukorras sarnaselt Saksamaale loobuks tähtajaliselt elektritootjatelt CO2 tasude nõudmisest, mis aitaks ka elektri hinda vähendada. Samas rõhutatakse ühispöördumisega vajadust soodustada teiste meetmetega Eesti kiiremat üleminekut taastuvenergia allikatest elektri tootmisele. 

Kerli Ats selgitas ühispöördumises, et energiakandjate hinnatõusust ja üldisest inflatsioonist põhjustatud toidujulgeoleku halvenemine on ohumärk kogu rahva jaoks. “Tekkinud olukord soodustab põllumajandustootmise konsentreerumist ja intensiivistumist ning mõjub negatiivselt maapiirkondade elujõulisusele,“ selgitas ta. 

Pressiteatele on lisatud Vabariigi Valitsusele saadetud ühispöördumine. Pöördumise terviktekstiga saab tutvuda SIIN 

Palume võimalusel avaldada kiri täismahus. 

Lisainfo:
Kerli Ats
Juhatuse liige
Eestimaa Talupidajate Keskliit MTÜ
Tel. 5647 5660
info@taluliit.ee

Ege Raid
Tegevjuht/tõuraamatupidaja
Eesti Maakarja Kasvatajate Selts
Tel. 5121 288
ekselts@maakari.ee

Recommended Posts