Pressiteade
7. september 2022
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

PRIA võtab taas vastu taotlusi maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse saamiseks

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlemiseks saab e-PRIAs taotlusi esitada 7.–21. septembrini. Toetuse eesmärk on läbi maaettevõtluse mitmekesistamise ning arendamise luua maapiirkondades eeldused uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Toetust saavad taotleda mikroettevõtjatest põllumajandustootjad, mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevad mikroettevõtjad ja avaliku sektori põllumajandusettevõtjad. Lisaks on käesolevas taotlusvoorus toetust võimalik taotleda ka toetuse tingimustele vastavatel sihtasutustest põllumajandusvaldkonna muuseumidel.

Toetust on võimalik saada ehitise ehitamiseks või parendamiseks, masinate ja seadmete soetamiseks ning paigaldamiseks, samuti ka rändkaupluse ja selle sisustuse soetamiseks. Alates käesolevast taotlusvoorust toetatakse eelnimetatud investeeringuid kaveevarustuse, kanalisatsiooni, jäätme- ja saastekäitluse, ehituse, veonduse ja laonduse, reklaaminduse ja turu-uuringute ning haldus- ja abitegevuste valdkondades.

PRIA arengutoetuste osakonna teenuste juht Kristel Võsu toob välja, et just enne taotlusvooru avanemist jõustus määruse muudatus, millega muutusid ehitise parendamisega seotud tingimused ning määrati toetussumma alam- ja ülempiirid. Ehitise parendamise maksimaalset toetussummat suurendati 30 000 euroni ja toetussumma ei tohi olla alla 2000 euro.

Toetuse määr mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevale mikroettevõtjale on kuni 40 protsenti ning põllumajandustootjale kuni 50 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on arengukava programmperioodil kokku 150 000 eurot. Toetuse maksimaalne suurus avaliku sektori põllumajandusettevõtjatele MAKi programmperioodil on kokku viis miljonit eurot.

PRIA hindab kõiki taotlusi meetme määruses sätestatud hindamiskriteeriumide alusel ning koostab paremusjärjestused. Toetused määratakse nõuetekohastele ja vähemalt minimaalsed hindepunktid saanud taotlustele. Kui selliste taotluste summa ületab vastava sihtgrupi eelarvet, määratakse toetused hindamisel saadud paremusjärjestuse alusel. Otsused kinnitab PRIA hiljemalt 29. detsembril 2022.

Taotlejad saavad abi küsida PRIA investeeringutoetuste infotelefonil 7377 678. Toetuse tingimuste ning taotlejale esitatavate nõuete kohta on täpne info kirjas meetme määruses.

 

Pressiteate koostas:
Tiia Tamm-Suik
Teabeosakonna meediasuhete juhtivspetsialist
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
7371215
tiia.tamm-suik@pria.ee
www.pria.ee

Recommended Posts