20. juunil toimus Eestimaa Talupidajate Keskliidu (ETKL) üldkoosolek. Koosolekul kinnitati organisatsiooni 2023. aasta majandusaasta aruanne ning vaadati üle ETKL-i ja ASTE tegevused. Taluliidu üldkoosolekul tutvustas roheülemineku teekaarti neljas põllumajandussektoris Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi põllumajanduspoliitika osakonnajuht Kristel Maidre.

Üldkoosolekul valiti ka ETKL-i uus nõukogu järgnevaks kaheks aastaks. Pärast hääletusprotsessi otsustati, et uus nõukogu koosneb seitsmest liikmest. Valituks osutusid järgmised liikmed:

  • Kalle Hamburg, Raplamaa Talupidajate Liit
  • Marika Parv, Võrumaa Talupidajate Liit
  • Jaan Kiider, Saaremaa Talupidajate Liit
  • Ants Aaman, Maakarja Kasvatajate Selts
  • Leila Kroonberg, Valgamaa Talupidajate Liit
  • Jaanus Põldmaa, Pärnumaa Talupidajate Liit
  • Airi Külvet, Eesti Lihaveisekasvatajate Selts

Palju õnne uuele nõukogule ja jõudu tööle järgmisteks aastateks!

Recommended Posts