Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
28.10.2021

Järvamaal Paide linna Roosna-Alliku alevikus asuvas OÜ Neli Elementi kalakasvanduses lõpetati piirangud, mis kehtestati ettevõttele 2018. aasta lõpus seoses kalade vereloomeorganite infektsioosse nekroosi diagnoosiga. Kalakasvataja on täitnud kõik Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) ettekirjutused ja pärast kõiki toiminguid on saanud loa kalakasvandus uute kaladega taasasustada.

Loomatervise ja -heaoluosakonna peaspetsialisti Olga Piirik-Laiho sõnul võttis kitsenduste mahavõtmine aega, sest olemasoleva kalavaru realiseerimine oli raskendatud.

„Kalakasvanduse tühjenemise järgselt viidi läbi kõikide pindade ja inventari desinfektsioon. Seejärel pidi kasvandus teatud perioodi seisma tühjana. Pärast kõigi eelpoolmainitud meetmete rakendamist lubati kasvandus uute tervete kaladega taasasustada. Kalakasvandust juba täidetakse uute kaladega,“ selgitas Piirik-Laiho.

Selleks, et kalataude võimalikult kiiresti avastada ning ohjata teostab PTA alates 2020. aastast järjepidevat seiret kalafarmide üle. „Amet kontrollib kalafarme kalade viirusliku hemorraagilise septitseemia (VHS) ja nakkusliku vereloomeelundite nekroosi (IHN) tuvastamiseks. Seni on kõikide uuringute tulemused olnud negatiivsed. Kalataudi puhangu korral on nüüd võimalik riigi toetusel haigus kiiresti likvideerida,“ kirjeldas Piirik-Laiho.

IHNi puhul on tegemist viirushaigusega, mida esineb vikerforellil ning teistel lõhelistel ning kahjustab enamasti noori lõhelisi. Viirus nakatab igas vanuses kalu ning need jäävad viiruse kandjateks. IHN on laialt levinud kõikjal maailmas, sh Põhja-Ameerikas, Kesk- ja Lõuna-Euroopas, Kaug-Idas ja Venemaal Karjalas ning Soomes ja Taanis.

Haiget kala pole võimalik ravida. Haigusest vabanemiseks tuleb kogu kasvanduse kalad hukata ja uutega asendada. Selleks tapetakse kalad (võib suunata inimtoiduks) ja kalakasvanduses tehakse pesu ning desinfektsioon. Mõneks ajaks jäetakse kalakasvandus tühjana seisma.

Recommended Posts