Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
17.11.2021

 

Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) korraldas tootjatele ja kauplejatele ümarlaua linnuliha märgistusega seotud teemal. Täpsemalt olid arutluse all linnuliha liigitamine ja märgistamine, hetkel kehtivad nõuded ning turuolukord.

Euroopa Liidus on kehtestatud eeskirjad lõpptarbijale mõeldud linnuliha märgistamiseks. Ümarlaua põhilised sõnumid olid seotud linnurümpade, nende jaotustükkide ja rupsi loeteluga, linnuliha kehaehituse, välimuse ja massi alusel klassifitseerimise ning toodete müüginimetuste märkimisega.

PTA peadirektori asetäitja Katrin Reili sõnul kehtivad turukorralduslikud märgistusnõuded linnurümpadele, jaotustükkidele, rupsile ja kodulinnulihast valmististele juba pikka aega. “Nõuetest kinnipidamine on nii tootjate, kauplejate kui ka tarbijate huvides.  Turustusnormide eesmärgiks on piisava ja selge informatsiooni andmine tarbijatele, ausa konkurentsi tagamine ning tarbija petmise ärahoidmine“, selgitas Reili.

Sel põhjusel pidas PTA vajalikuks ümarlauale kutsuda nii tootjad kui kauplejad, et vahetada mõtteid hetke turuolukorra üle, arutleda üleskerkinud probleemide ja küsimuste üle ning anda soovitusi olukorra parandamiseks. „Kohtumisel osalesid kõik suuremate linnuliha tootjate ja kaubanduskettide esindajad. Loodetavasti oli ameti poolt antud info vajalik ja kasulik. Järgmisel aastal suunab amet oma järelevalvetegevuse märgistusnõuete täitmise kontrollimisele“ kommenteeris Reili.

PTA plaanib ka edaspidi korraldada ümarlaudu turuosalistele, et anda ülevaateid kehtivatest nõuetest, arutleda ettevõtjatega koos kitsaskohtade üle ning olla nõuks ja abiks lahenduste leidmisel. See tagab avatud ja läbipaistva infovahetuse järelevalveorgani ja ettevõtete vahel.

Recommended Posts