Pressiteade
17. november 2021

 

PRIA määras 100 noorele ettevõtjale kokku 3 982 810 eurot põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetust. Maksimaalses ulatuses ehk 40 000 eurot sai toetust 95 noortalunikku. Taotluste vastuvõtt toimus 25. augustist 1. septembrini.

PRIA arengutoetuste osakonna teenuste juht Katrin Märss ütleb, et noortaluniku toetus on klientide hulgas püsivalt populaarne. Taotlejaid on alati olnud tunduvalt rohkem kui eelarvelisi vahendeid. Sarnaselt eelmistele voorudele planeeritakse enamus investeeringuid teha põllumajanduslike hoonete rajamiseks, seadmete soetamiseks ning maa ostuks.

Kokku laekus toetustaotluste vastuvõtuperioodil 146 noortaluniku toetustaotlust, kes taotlesid kokku üle 5,7 miljoni euro toetust. Toimunud taotlusvooru eelarve oli 4 miljonit eurot. Kuna soovitud toetuste summa ületas eelarvet, määras PRIA toetused nõuetekohastele taotlustele antud hindepunktide abil saadud paremusjärjestuse alusel.

Populaarsemateks tegevusvaldkondadeks, millele toetus määrati, on teravilja-, kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus, kus toetus määrati 21 ettevõtjale. Järgnesid muu veislaste ja pühvlikasvatus (18) ning puuvilja- ja marjakasvatus (16).

Maakonniti on enim toetuse saajaid Tartumaal (14), kus noorte seas on populaarseimaks tegevusvaldkonnaks köögiviljakasvatus. Järgnesid Võrumaa ja Viljandimaa, kus toetuse saajaid oli vastavalt 11 ja 10.

Tabelis on välja toodud toetuse jagunemine maakondade lõikes:

 

Toetuse esimese osa (kuni 75% määratud toetusest) maksab PRIA välja 30 tööpäeva jooksul peale taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Teine osa makstakse kliendile kolme kuu jooksul alates äriplaanis kavandatud kõigi tegevuste elluviimisest ning nõuetekohaste dokumentide esitamisest.

Toetusesaajate täpsem nimekiri on leitav PRIA kodulehelt.

Recommended Posts