Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet
Pressiteade
19.aprill 2023

 

PRIAle esitas loomakasvatuse otsetoetuste taotluse 2076 klienti

 17. aprillil lõppes PRIAs loomakasvatuse otsetoetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal sai esitada taotlust piimalehma kasvatamise otsetoetuse (PTK), ammlehma kasvatamise otsetoetuse (ATK) ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetuse (UTK) saamiseks. Kokku esitas taotluse 2076 klienti.

PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trelli sõnul saab öelda, et uue programmperioodi avapauk on antud. Ta lisab: „Esimesed uue perioodi toetuste taotlused on vastu võetud. Hea meel on tõdeda, et lisaks piimalehma ning ute ja kitse kasvatamise toetamisele oli üle mitme aasta taas võimalik taotleda ka ammlehma kasvatamise otsetoetust. Suur huvi loomapidajate konkurentsivõime tõstmiseks mõeldud toetuste taotlemise vastu näitab ilmekalt nende vajalikkust.“

Esialgsetel andmetel esitati 677 piimalehma, 1100 ammlehma ning 569 ute ja kitse kasvatamise otsetoetuse taotlust. Tabelis on toodud kõigi loomakasvatuse otsetoetuste taotluste arv maakondade kaupa.

Maakond ATK taotluste arv PTK taotluste arv UTK taotluste arv
HARJUMAA 74 49 32
HIIUMAA 65 17 43
IDA-VIRUMAA 31 23 16
JÕGEVAMAA 22 35 5
JÄRVAMAA 46 52 23
LÄÄNEMAA 58 16 23
LÄÄNE-VIRUMAA 85 65 28
PÕLVAMAA 25 30 33
PÄRNUMAA 169 80 59
RAPLAMAA 61 48 30
SAAREMAA 191 59 124
TARTUMAA 45 33 41
VALGAMAA 70 45 24
VILJANDIMAA 76 69 41
VÕRUMAA 82 56 47
Kokku 1100 677 569

Rohkem infot loomakasvatuse otsetoetuste taotluste esitamise statistika osas leiabPRIA kodulehe toetuste statistika lehekülje graafikul „Loomatoetuste taotlemine 2023. aastal“.

Loomakasvatuse otsetoetuse ühikumäärad kinnitab PRIA 1. detsembriks 2023. Määramise või taotluste rahuldamata jätmise otsustab PRIA peadirektor hiljemalt 10. detsembriks 2023. Toetused makstakse välja perioodil 10. detsembrist 2023 kuni 30. juunini 2024.

Recommended Posts