Pressiteade
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
21.12.2021

 

PRIA on tänase seisuga ca 14 tuhandele põllupidajale hektaripõhised otsetoetused välja makstud. Üle 700 loomapidaja on kätte saanud piimalehma kasvatamise ning üle 600 loomapidaja ute ja kitse kasvatamise otsetoetused.

Põllumehed ja loomapidajad on PRIA klientide hulgas arvukaim toetusesaajate grupp ja neile makstavad ühikupõhised toetused moodustavad igal aastal suurima summa PRIA vahendatavatest toetustest.

Tänavune otsetoetuste eelarve on üle 190 miljoni euro, mis on eelmise aasta eelarvest 21 miljonit eurot suurem.

  1. aastal väljamakstud toetussummad ning toetusesaajate arvud 20. detsembri seisuga on järgmised:

– ühtne pindalatoetus – 124 116 586 eurot, 12 766 toetusesaajat;

– kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus (rohestamine) – 56 292 654 eurot, 12 763 toetusesaajat;

– väikepõllumajandustootja toetus – 925 437 eurot, 1121 toetusesaajat;

– noore põllumajandustootja pindalapõhine toetus – 856 490 eurot, 583 toetusesaajat;

– puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus – 528 069 eurot, 194 toetusesaajat;

– piimalehma kasvatamise otsetoetus – 4 570 790 eurot, 622 toetusesaajat;

– piimalehma kasvatamise otsetoetus Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus – 999 654 eurot, 89 toetusesaajat;

– ute ja kitse kasvatamise otsetoetus – 506 347 eurot, 631 toetusesaajat.

PRIA kodulehel avaldatakse toetusesaajate nimekirjad koos määratud summadega nii konkreetse toetuse leheküljel kui ka toetuste saajate lehel (lisanduda võivad üksikute klientide andmed, kelle toetuste kohta pole veel otsuseid kinnitatud).

Taotleja kontole laekuv summa võib kodulehel avaldatud määratud summast erineda, sest vajadusel teeb PRIA määratud summalt enne väljamakset tasaarveldusi, samuti on eraisikute toetustelt kinni peetud füüsilise isiku tulumaks.

Recommended Posts