Maaeluministeerium
Pressiteade
23.12.21

 

Maaeluminister Urmas Kruuse allkirjastas ja andis sellega oma heakskiidu värskele Eesti toidu tutvustamise ja müügiedenduse visioonidokumendile aastateks 2022–2025.

„Paljude osaliste koostöös sündinud visioonidokumendis on kaardistatud lähiaastate olulisemad katsumused ja eesmärgid, mis aitavad hoida kohaliku toidu head mainet meie oma tarbijate hulgas ning laiendada Eesti toidu tuntust ka mujal maailmas,“ ütles maaeluminister Urmas Kruuse.

Uued katsumused on seotud toidutootmise kestlikumaks muutmisega ning tarbija harimisega, et osataks hinnata vastutustundlikult toodetud toitu ja ettevõtja panust sellesse.

Arvestatud on tarbijate kasvava ootusega saada teavet toote kvaliteedi, koostise, tootmisviisi ja tootmise keskkonnajalajälje kohta, mis aitaks teha teadlikumaid valikuid.

Visioonidokument jätkab seni hästi töötanud viisidega Eesti toitu tutvustada. Oluliseks peetakse kohaliku toidukultuuri edendamist ja toidupärandi säilitamist ning toidusektori ettevõtete toetamist välisturgudele sisenemisel ning seal müügi edendamisel.

Esimene Eesti toitu tutvustav ja väärtustav strateegiline arengukava valmis aastal 2006. Sellest alates on tehtud katkematut tööd Eesti toidu kuvandi hoidmise ja parandamise nimel nii Eestis kui ka kaugemal.

Dokumendiga saab tutvuda Maaeluministeeriumi kodulehel.

 

Recommended Posts